Investice

Letiště kontra zkušební polygon

IVECO potřebuje polygon, region dopravní obslužnost. Tam patří i letiště. Velmi si přeji, abychom všichni používali férové argumenty a vedli korektní diskusi. Jen tak můžeme dospět k řešení, které bude prospěšné všem....

„Stezka botanickou zahradou“

Dne 25.9. 2014 bude v 10 hodin slavnostně otevřena „Stezka botanickou zahradou“ Problematická stavba Stezky v lokalitě bývalé botanické zahrady bude slavnostně otevřena. Nevím, co bude při této příležitosti říkat pan starosta,...

Architektura pro komunální politiku

V souvislosti s konáním podzimních voleb Česká komora architektů (ČKA) upozorňuje na nedostatečné reflektování tématu architektury a péče o kulturní prostředí ve volebních programech většiny stran i politiků. Důsledná péče...

Zájem města především

Máme tu konec volebního období a najednou se enormně zvýšila aktivita vedení města, resp. starosty v oblasti public relations. Finišují projekty, které byly připravené předchozím zastupitelstvem a zcela „jistě náhodně“, jsou...

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.