Chudák starosta, má to těžké

Chudák starosta, má to těžké
MKMěstem se line nářek pana starosty nad destruktivní a vše blokující opozicí, která ničí jeho smělé plány. Naše Mýto se již k tomuto tématu vyjadřuje na jiném místě, ale spíše z obecného pohledu. Protože nářek pana starosty neustává, je dobré si připomenout některá fakta.                                         Ve Vysokém Mýtě zastupitelstvo města tvoří 21 zastupitelů. K přijetí jakéhokoli usnesení je třeba souhlasu minimálně 11 zastupitelů, bez ohledu na to, kolik jich je momentálně přítomno. Množství hlasů k přijetí usnesení nelze tedy ovlivňovat opuštěním sálu jako v poslanecké sněmovně.
Po posledních volbách v opozici skončilo pouhých 6 zastupitelů. Zhruba po dvou letech opozice posílila o radní MUDr. Šafrovou, která již déle nehodlala pana starostu podporovat. Starosta se tedy těšil podpoře 15 resp. 14 zastupitelů a k přijetí jakéhokoli usnesení nikdy nepotřeboval ani jeden opoziční hlas.
Z toho plyne, že pokud se starostovi nepodařilo prosadit nějaké jeho usnesení (a pár jich bylo), nebylo to kvůli zlovolné opozici, ale proto, že se k opozici přidali i další zastupitelé, kteří zkrátka usoudili, že názor opozice je lepší než páně starostův. To se čas od času stane skoro každému starostovi a není třeba nad tím lkát či z toho kohokoli vinit, kromě starosty, který měl lépe argumentovat.
Roztomilou kuriozitou, která výše uvedené pěkně ilustruje, je fakt, že se panu starostovi v tomto volebním období podařilo hned dvakrát (sic) předložit návrhy, pro který hlasoval pouze on sám. To je málokdy vídaný úkaz, který se ani mně ani panu starostovi Fenclovi nikdy nepodařil, a nezbývá než za tento neotřelý příspěvek do historie vysokomýtské komunální politiky panu starostovi Souškovi ze srdce poděkovat :-).
Pro web Naše Mýto
Martin Krejza

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.