Další bublina splaskla

Vyhrožování politickým protivníkům soudem bylo běžnou praktikou exstarosty Souška, kdykoliv se setkal s kritikou. Není tedy divu, že konec jeho funkčního období rámuje celá řada žalob a stížností, které podal buď on sám, osoby jemu blízké, nebo z jeho podnětu městský úřad jím vedený. Jedna za druhou končí žaloby a stížnosti naprostým fiaskem. Již dříve jsme publikovali usnesení soudu v Pardubicích ve věci tří jakoby přes kopírák psaných volebních stížností (KSČM, Nezávislí a lídr kandidátky ČSSD), ve kterém soudci označili představy stěžovatelů za “úsměvná a hrubě podceňující rozum voličů. Navrhovatelé též (snad) nemohli mínit vážně …“.

 

Nyní se nám do rukou dostalo usnesení Městského soudu v Praze ve věci žádosti o předběžné opatření – bezodkladného odstranění plakátu vylepeného na začátku října poblíž hotelu Tejnora. I při čtení tohoto usnesení se zdá, že soudce nad podáním nevěřícně kroutil hlavou. Z usnesení citujeme:

Skutečnosti … které odůvodňují předběžné opatření, musejí být vylíčeny v návrhu na vydání předběžného opatření takovým způsobem, aby návrh byl určitý a srozumitelný … Návrh žalobcem předložený uvedené náležitosti nemá. Chybí v něm totiž dostatek tvrzení, která by měla logickou souvislost a která jsou nutná pro úvahu o tom, že je to právě žalobce, kterému svědčí nárok, o který svůj návrh opírá.

Žalobce tvrdí, že informace (patrně všechny) na uvedeném billboardu jsou nepravdivé. Netvrdí však, proč jsou nepravdivé a jaká je tedy pravda (například jaké příjmy a výdaje v poslední době město mělo). Netvrdí, proč by měla být nepravdivá obecná úvaha ekonomů o tom, co je úkolem obecního či městského úřadu a starosty. Netvrdí, z jakého důvodu by to měl být právě žalobce, který by se mohl domáhat (také) odstranění informací, které se týkají města Litomyšle a jakým způsobem informace o výši příjmů tohoto města zasáhla do jeho dobré pověsti.

Z návrhu není zřejmé, proč žalobce zdůvodňuje nutnost vydat předběžné opatření „nekorektní předvolební kampaní“. Taková předvolební kampaň totiž jistě nemůže ovlivnit město a jeho dobrou pověst, ale pouze volební výsledky těch, kdo se v rámci voleb ucházejí o místa zastupitelů. Nejasný je rovněž žalobcův požadavek, aby „se zamezilo jinému šíření informaci uvedených na plakátu“. Není zřejmé, jaké jiné „šíření informací“ má žalobce na mysli a jak má žalovaný, který je zřejmě pouhým provozovatelem reklamní plochy, “jinému“ šíření těchto informací (např. prostřednictvím reklamních ploch, jimiž nedisponuje?, nebo prostřednictvím médií?) zabránit.

Také se Vám zdá, že podobné závěry jsou nasnadě a že k nim musí průměrně inteligentní člověk dospět sám, bez pomoci soudu? Autor billboardu to komentuje tak, že se mu jeho obavy z malé kompetentnosti předchozího vedení radnice, které plakátem vyjádřil, potvrzují i vysvětlují. Celý text usnesení soudu je k dispozici zde. Zprostředkováváme ho k nahlédnutí i proto, že když se autor plakátu obrátil na šéfredaktora TRSu pana Hudečka s žádostí o očištění své osoby od nepodložených nařčení pana Souška, pro která vytvořil pan šéfredaktor ve svých novinách opakovaně exkluzivní prostor, dostalo se mu pouze (podle něho nepřesvědčivého) příslibu, že se TRS v některém z dalších vydání k záležitosti vrátí. Čas ale hraje v podobných záležitostech velkou roli a každé „jindy” zní tak trochu jako „na svatého Dyndy“.

Dopis panu Hudečkovi je k nahlédnutí zde.

(nam)

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.