DEHONESTACE PŘIZNÁNÍM NETRANSPARENTNOSTI

DSC00101Téma: Petice za transparentní projednání investičních akcí ve Vysokém Mýtě

V březnu tohoto roku inicioval ing. arch. Jiří Šafr Petici za transparentní projednání investičních akcí ve Vysokém Mýtě“:

„My, níže podepsaní obyvatelé Vysokého Mýta, prostřednictvím této petice důrazně

protestujeme proti způsobu (ne)projednávání investičních projektů, které zasahují do

veřejného prostoru Vysokého Mýta. Žádáme zastupitelstvo města, aby neprodleně učinilo potřebné kroky k tomu, aby byla zajištěna transparentnost rozhodování a dostatečné projednání projektů. Zároveň žádáme, aby byly pozastaveny všechny aktuální projekty do doby, než také u nich budou splněny níže uvedené požadavky.

 

1. Představitelé města musí o všech projektech veřejně informovat v dostatečném předstihu před projednáváním a rozhodováním o nich, a to bez ohledu na to, kdo je investorem.

2. Odborná i laická veřejnost musí být v dostatečné míře a včas seznámena s projektovou dokumentací a musí mít možnost ji účinně připomínkovat.

3. Veškerá správní řízení musí být vedena tak, aby se o nich prokazatelně dověděli všichni potenciální účastníci.

 

Jak jest z textu patrno, petice nežádá nic, co by nebylo v civilizovaném světě ve větší či menší míře běžné. Radnice o některých připravovaných projektech neinformovala vůbec, o některých pouze tiskovou zprávou, některé (Botanická zahrada) byly na webu města dohledatelné, leč v podobě, která se bohužel realizovat nebude.

 

Oprávněnost petice nepřímo přiznává na str.24 a 25 květnový Vysokomýtský zpravodaj v článku VÍCELETÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE NAŠEHO MĚSTA: „…Informace o některých připravovaných rozvojových projektech města jsou dostupné na stejných stránkách v sekci „PROJEKTY MĚSTA“… Občan dosud nebyl zvyklý, že může přímo zasahovat do plánu rozvoje města. Touto problematikou se budeme komplexně zabývat v druhé polovině letošního roku, kdy budeme zpracovávat komunikační strategii. Cílem je nalézt cestu k občanům města,… občané by měli vyjádřit, co po městě požadují … Největší šance na úspěch jsou na samotném začátku přípravy projektu,…“

 

Některé projekty byly následně opravdu zveřejněny.

 

Starosta města však souběžně rozpoutal dehonestační kampaň petenta na Zastupitelstvu města, ve Vysokomýtském zpravodaji a Otevřeným dopisem studentům a zaměstnancům místních škol. Zde účelově vytrhává věty petice z kontextu a dokonce dopis údajně doplnil petičními archy.

Níže několik citací z Petičního zákona a Zákona na ochranu osobních údajů:

„Výkon petičního práva je chráněn, nemůže mu v něm být nikomu bráněno a zároveň nikdo nesmí být pro jeho výkon postihován“

http://cs.wikipedia.org/wiki/Petice

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-85

 

„Správce osobních údajů je povinenshromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu,

zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zpracovávat k jinému účelu lze osobní údaje jen v mezích ustanovení § 3 odst. 6, nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas,

Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům“

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101

 

Právní analýzu nemá Naše Mýto dosud k dispozici. Necháváme tak na laskavém čtenáři posouzení, zda je tento postup na, nebo již za hranou zákona…

 

Starosta nazývá komunitní web www.nasemyto.cz cenzurujícími stránkami, sám má však problém otevřeně informovat o připravovaných změnách veřejného prostoru za veřejné prostředky.

 

Pokračování textu „Petice…“ výčtem zjištěných, netransparentních projektů:

„Aktuálními projekty jsou zejména:

– stavby na I/35 (spirálová křižovatka u výjezdu na Litomyšl, tunel u ZUŠ, nadchod u bazénu, dvojitá

okružní křižovatka u nemocnice)

– úpravy železniční tratě na území města (závory a světelná zabezpečovací zařízení na všech

železničních přejezdech a přechodech, změna trasy železnice, zrušení železničního přejezdu)

– projekty v prostoru botanické zahrady

– revitalizace vojenského areálu v ulici Žižkova

– park a hřiště za pivovarem

– rekonstrukce ulice Odbojářské

– využití a zprovoznění budov převedených z majetku kraje do majetku města

– případné další akce dosud řádně nezveřejněné“

(nam)

Podobné články

2 Responses

Přidat názor
 1. Zmatený budoucí volič
  Kvě 24, 2014 - 07:00 PM

  Dobrý den, měl jsem možnost číst ve Zpravodaji Vysokého Mýta, článek pana Klímy, kterého si velice vážím. Z jeho článku mě nejvíce zaujala následující pasáž
  „Každé zasedání zastupitelstva přináší koordinované útoky opozice,
  případně předem vydrážděného občanstva na všechno, ať dobré nebo špatné. To by nebylo
  nic proti ničemu. Zarážející je však naprostá ztráta slušnosti; křičí se s užitím nevybíravého
  slovníku, napadají se a zastrašují ti, kteří měli názor nebo cokoli – dobré či problematické
  – učinili. Úplně se vytratil smysl jednání zastupitelů i komisí: prospět městu. Přednost mají
  urážky, negativní výpady za každou cenu, znevažování čehokoli pozitivního. V takovém
  ovzduší přestává diskuse plnit svůj účel, z výměny názorů se stává nic nepřinášející hádání“.
  Muže mi prosím někdo vysvětlit, co se ve vlastně děje?

  Odpověď
 2. Naše Mýto
  Zář 27, 2014 - 10:37 PM

  Důvěryhodná osoba Jan Klíma, krycí jméno Simon?
  http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky

  Odpověď

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.