O demokracii je třeba pečovat

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích nedávno zamítnul všechny tři stížnosti na průběh komunálních voleb ve Vysokém Mýtě. Snad ještě důležitější a zajímavější než tato základní informace, jsou citace ze zdůvodnění tohoto rozhodnutí.

IMG_3530Soudce mj. uvedl:

„…Lze tedy uzavřít, že volební zákon … porušen sine dubio byl, nicméně toto protiprávní jednání nemohlo ovlivnit výsledek voleb.

představa, že by takto rozhodnutí voliči ještě mohli být ve volební místnosti jakkoli ovlivněni trikem s podobiznou předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga, který nadto ani do Zastupitelstva města Vysoké Mýto nekandidoval, je poněkud úsměvná a svědčí o hrubém podcenění rozumu voličů.

…Ostatně navrhovatelé (a ani nikdo z voličů) nepodali dotčené okrskové volební komisi stížnost … na jednání … Pokud se tak nestalo, nelze teprve v návrhu podaném u soudu po vyhlášení volebních výsledků úspěšně namítat porušení volebního zákona v uvedeném směru…

 

…Výše uvedené závěry soudu však rozhodně nelze interpretovat tak, že by soud bagatelizoval popsané porušení volebního zákona….Pokud by totiž takové jednání bylo tolerováno, nelze vyloučit (s ohledem na úroveň volební kultury v České republice), že za čtyři roky budou u okrskových volebních komisí „vybaveni“ různými předměty propagujícími kandidující politické strany a politická hnutí delegáti všech volebních stran. …svoboda není absolutní, každá svoboda má své meze. Jak učil již Platón, Cicero i další, absolutní svoboda s sebou přináší neúctu k druhým a k zákonům, „takže nakonec otec se bojí syna, syn si neváží otce…učitel se bojí žáků a lichotí jim, žáci opovrhují učiteli, mladíčci si osobují vážnost starců, starci se snižují ke hrám mladíčků, aby u nich nebyli v nenávisti a na obtíž…a také psi a koně mají takovou svobodu a osli tak svobodně pobíhají, že je jim nutno uhýbat z cesty…proto stejně jako z přílišné moci vládců vzniká záhuba vládců, tak i sama svoboda příliš svobodný lid strhává do otroctví“.

 

…Proto kdokoli v budoucnu zjistí porušení volebního zákona, je jeho povinností neprodleně zasáhnout, tedy informovat o tomto porušení okrskovou volební komisi, resp. předsedu této komise …, aby byl případný vliv protiprávního jednání na výsledek voleb omezen na minimum. Obsah oznámení (stížnosti) musí být zaznamenán v zápise okrskové volební komise o hlasování … stejně jako musí být zaznamenána usnesení, která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění (to se však v daném případě nestalo, jak plyne z čestného prohlášení zapisovatelky okrskové volební komise…

…V demokracii, má-li být funkční, nemohou být občané k protiprávnímu jednání druhých lhostejní, neboť normální je pravidla dodržovat a řád chránit, nikoliv pravidla porušovat a řád bourat. …“

 

Úplné texty usnesení:

http://infodeska.justice.cz/soubor.aspx?souborid=4077358

http://infodeska.justice.cz/soubor.aspx?souborid=4077357

http://infodeska.justice.cz/soubor.aspx?souborid=4077356

 

http://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=206001

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.