OTVÍRÁ SE MUZEUM ČESKÉHO KAROSÁŘSTVÍ

OTVÍRÁ SE MUZEUM ČESKÉHO KAROSÁŘSTVÍ

 

Aneb, za více městských peněz méně muzeaDSC00078

 Přijďte, jste srdečně zváni.
V sobotu 6. září se slavnostně otevřou dveře Muzea českého karosářství ve zrekonstruovaných budovách bývalého soudu a vězení. Je tak u konce projekt započatý v minulém volebním období a který se přes mnohé peripetie a odpor starosty Miloslava Souška dokázal zrealizovat. Mýto má díky tomu opravené budovy v centru města, důstojné prostory pro informační centrum, moderní galerii i přitažlivou expozici. To vše s finanční podporou EU. Cesta k tomuto počinu však byla dlouhá a trnitá. Proto, dříve než se významní hosté chopí nůžek k přestřižení slavnostní pásky, by stálo za to, si celý příběh Muzea českého karosářství připomenout:

 Výchozí pozice

Město Vysoké Mýto je vlastníkem nevyužívaných chátrajících historických budov. Zpracovalo projekt obnovy a využití komplexu, podle kterého v něm mělo být informační centrum a výstavní síň, v nově postavené budově ve dvoře soudu pak restaurace s minipivovarem a v bývalém vězení ubytovací kapacity. Na realizaci tohoto projektu neúspěšně požádalo o prostředky z dotačních titulů EU.

V této chvílí přichází Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, které je zřizované Pardubickým krajem. Předkládá svůj projekt Muzea karosářství a nabízí ho jako alternativu. Z původního projektu mizí pivovar, ubytování, restaurace, náhradou je rozsáhlá expozice českého karosářství. Regionální radou severovýchod je tento projekt vyhodnocen jako úspěšný a Město Vysoké Mýto smí využít dotaci 60 miliónů Kč.

Nové vedení Města se proti celému projektu otevřeně staví od nástupu do funkcí. Na základě neustále se měnících nových vizí a plánů je Regionální muzeum odsunuto a v objektu pro něj nezbývá ani místo pro expozici.

Argumentace proti Muzeu ČK

Starosta Soušek argumentuje tím, že objekty nejsou pro expozici karosářství vhodné, že bude drahý provoz. Alternativou má být postavení velkokapacitní haly za městem či v budově pivovaru. Tyto varianty jsou zdarma? Má pan starosta studie? Patří městu pivovar? Nebude se tam platit provoz? A budova radnice na náměstí? Její opravu zaplatí kdo? Dále starosta argumentuje tím, že se v expozici karosářství musí myslet i na Stratílka, Karosu, Renault (!) a Iveco. Kam všechny tyto věci hodlá starosta umístit? Myslí to pan starosta upřímně? Pracuje na tom? Nejde jen o neuskutečnitelné chiméry pro tisk?

Úspory?

Dalším z argumentů je „zlevnění“ projektu. Jak? Tužkou se tupě škrtl suterén nové budovy, oprava půdy nad vězením, výstavba galerijního depozitáře na půdě soudu. Asi jako kdybychom při stavbě dálnice šetřili zrušením poloviny odpočívadel a jednoho jízdního pruhu. A provozní náklady? Zatímco dříve by část mzdových nákladů hradilo muzeum (tedy Pardubický kraj), dnes bude město platit energie i veškeré zaměstnance.

Otevření projektu veřejnosti

Pokračujme dále. Starosta Soušek tvrdí, že celý projekt otevřel veřejnosti. Jak? Bude zde informační centrum. To zde mělo být přece vždy. Výstavní síň? Ta zde měla být také, stejně jako stálá expozice! Pan starosta tedy buď nezná projekt, nebo se jedná o další klamání veřejnosti.

 

Líbivá rétorika

Starosta označil projekt za nabubřelý a za tunel. To byla vážná obvinění, vztahující se na všechny účastníky geneze projektu. Tedy zejména na ředitele Regionálního muzea, bývalého starostu M. Krejzu, architekta R. Brychtu, zastupitele hlasující pro projekt. Bývá zvykem mít pro taková obvinění, když ne důkaz, tak alespoň nějaké podklady. Starosta Soušek nic takového neměl. Dobře totiž ví, že zmínění „netunelovali“ a on tedy jen hází blátem, po kterém zůstane skvrna. Taková skvrna dobře odvede pozornost, je tu totiž ještě jedna věc. Po bývalém vedení radnice zůstala v městské pokladně nemalá rezerva, využitelná mimo jiné třeba pro projekt Muzea českého karosářství. Pro hospodaření ve svém úřadě starosta zdědil od svých předchůdců finanční rezervu ve výši 58 miliónů korun. Kolik z ní zbývá aktuálně? Řádově jednotky miliónů, nebo ještě méně? A to je nestydatě označováno za dobrou finanční kondici města. Nejedná se náhodou o ten skutečný tunel?

 

grafMCK

 

CENA PROJEKTU

V žádosti města o evropskou dotaci ze dne 29. 1. 2010:

Celkové výdaje s DPH:  104 251 330,28 Kč

Požadovaná dotace:  59 939 978,28 Kč

Podíl města s DPH:  44 311 352,00 Kč

 

Aktuální cena projektu včetně všech víceprací:

Celkové výdaje s DPH:  89 289 467,50 Kč

Dotace:  37 973 238,00 Kč

Podíl města s DPH:  51 316 229,50 Kč

http://urad.vysoke-myto.cz/povinne-informace/odpovedi-na-podane-zadosti/9577-31-7-2014-zadost-o-inf-o-nakladech-projektu-muzeum-ceskeho-karosarstvi

http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/uloupeny-projekt-muzea-ceskeho-karosarstvi20110929.html

 

 

(nam)

Podobné články

One Response

Přidat názor
  1. F.Kada
    Zář 08, 2014 - 03:30 PM

    Věřím, že muzeum má to nejhorší za sebou, bude žit odborně a vynechá politiku. Těším se, že osloví včas všechny žijící pamětníky, potěší je zájmem o jejich práci a získá podrobné informace, aby je mohlo uchovat budoucím generacím. Těším se na odborné přednášky a věřím, že Sodomka má tam nahoře radost, že tradice ve městě pokračuje v nadnárodním rozměru a příznivcům historie město nabízí hned tři různé expozice!

    Odpověď

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.