Perličky ze zastupitelstva před 100 lety

Mnozí by se mohli domnívat, že věci, které městské zastupitelstvo řešilo před sto lety, byly na hony vzdáleny těm dnešním. Začteme-li se však do zpráv z dobového tisku, možná až s překvapením zjistíme, jak velká podobnost je mezi děním tehdy a dnes.

Citujme z dobového tisku o lednovém zasedání městského zastupitelstva v roce 1912:

Obecního parlamentu rozpočtová debata minulé úterý byla čilá, hlučná, až bouřlivá tam, kde projednáváno městskou radou navržené nové pětiprocentní zvýšení platů úřednických, loni upravených, kde vytýkáno pravidelné překročení výdajů kasárenských, pronajmutí rybničích luk Oklikova z volné ruky a navrhovaná změna tržního řádu dle přání komise sociální, aby první tržní hodina vyhrazena byla pouze drobným konsumentům k nákupu a ne, jak dosud, i kantinským, hostinským a pekařům, kteří hromadným svým nákupem přispívají k zvýšení cen tržních, ne tedy světový trh, jak p. radní Jetmar myslí, protože ceny se utváří namnoze dle lokálních poměrů.

Jak je patrné, obecní zastupitelstvo na svém prvním zasedání v roce 1912 živě debatovalo o rozpočtu a zejména o tom, kde ušetřit.

Nejdříve se hledaly chyby v minulosti:

Překračování rozpočtu

O překročování rozpočtu vyvolal debatu finanční náš ministr p. Bednář, když prý sám jen svaří to, co mu komise nadrobily, aniž by ochutnal. Tomu se opřel člen finančního odboru p. Bičiště, který o projednávání položek neví, a p. Bendl, který panu referentu přidržel zrcátko jeho vlastní řeči z minulého zasedání.

Pronajímání rybničních luk na Oklikově

Městský radní p. Mareš hájí se tím, že ke dražbě luk na Oklikově přišli skartelovaní páni, kteří dělali drahotu a podávali pod cenou vyvolací. Proto z dražby sešlo a nájem dvou korců prodloužen, než se o rybníkářství obecním jednati počne vážně.

Pak přišlo na řadu projednávání rozpočtu a nejžhavějšími kandidáty na škrty byly úřednické platy:

Zvýšení platů úřednických

Návrh městské rady o zvýšení platů úřednických provázelo čtení protestu spolku domácích pánů, kteří se tu dovolávají špatných financí městských a odmítají od sebe výtku animosity proti úřednictvu samému, o jehož platy bylo loňskou úpravou dostatečně postaráno. Návrh městské rady hájili úřednici pp. Bičiště a Podhajský, stanovisko poplatníků pp. Pragr a Škorpil. Při hlasování vyslovilo se 12 z 28 přítomných pro, 12 proti, čtyři páni zůstali se svým volem pěkně v rákosí, když tu limperecký p. Matějka podal návrh zprostředkovací, aby se celá záležitost – odložila. Pro toto východisko zvedlo se 16 rukou.

…poté se rozpoutala sadovnicko-pomologická diskuze:

Lípy, třešně, hrušky, jablka nebo ořešáky?…to je ta otázka

U položky „Sady“ žádá p. Škorpil, aby se silničné škrabky vůbec neprodávaly, nýbrž zužitkovaly k 7000 obecním stromům ovocným a k zlepšení hubených půd. Aby v alej vinickou nesázela se znova lípa, která zde zakrní, a na místo chatrného ovocného stromoví ve vinické opukové spodině na svahu obecním vysázel se vlašský ořech 20 metrů od sebe a od lesa. Sázet divoké stromy těsně k lesu je nerozumno. Pan Šíma myslí, že za těch 30 let, co posavadní stromové hospodářství trvá, měli bychom věděti, kam které druhy sázeti lze. Pan Jetmar sděluje, že hrušně se kácí a nahrazují jabloní.

A byl tu i malý lobing:

Pan Tejnora navrhuje marně slevu hostinským ze zemské pivní dávky, pan Pragr, v záležitosti zadání tržních dávek praví, ať se jedná vždy důsledně a nevynáší se z rady ven předčasně nabídky oferentů k získání ofert lepších.

Dále bylo nutné stanovit některé poplatky:

100 % poplatek z vína, z hektolitru tedy K 5.94, platit budou obchodníci. Ze psů hlídacích platit se má jako dosud po 4 K, z luxusních 10 K. Návrh na 16 K padl a myslíme, že padne i na 10 K, když pro obce venkovské 2 K překročil.

A pak přišla ta zásadní otázka:

Pánové, kde ušetřit?

…na zdravotnictví

U „Zdravotnictví“ žádá p. Škorpil, ať se městskému lékaři dr. Princovi, jemuž se plat zlepšuje z 1000 K na 1500 K, projeví přání, aby k přesnému zastávání svých úředních povinností setřásl se sebe několik mimořádných funkcí, aby se neopakoval případ, že desinfekční stroj obecní nikým nepřehlédnut, protože nevyvozoval náležitě teploty k ničení bacilů a tak vlastně dlouho podpořil, co měl zamezit; že má stát v čele zdravotní komise, kterou po léta nikdo nevolá, a zastávat školního lékaře. Mimo to v rozpočtu uvedený příspěvek okresu K 2150.45 není určen na zdravotnictví obecní vůbec.

…na topení

Na návrh dr. Brože bude se na erárů žádat náhrada za spotřebované po léta palivo v bytě c. k. gymnasiálních ředitelů, když stávala zde povinnost vytápěti školu, ne byt.

…na ošatném

Šosovné per 196 K ročně se na příště v rozpočtu nepovede.

…na chudině

V „Chudinství“ navrženo, aby posavadní chudinský odbor přeměnil se na chudinskou radu, v níž by zasedali pro každou městskou čtvrť m. radou jmenovaní otcové chudých, kteří by žádosti došlé vyšetřiti, aby odpadlo posavadní nespravedlivé almužen rozdělování.Chudinská rada by byla podřízena radě městské a pracovala by v některých otázkách s komissí sociální.

A nakonec jsme trochu zaspali:

Zajímavé bylo intermezzo, kde přítomní městští radní až na jediného zapomněli hlasovat pro návrh městské rady a přivedli tak za všeobecné veselosti návrh (tržní) k pádu. Na to schválena navržená přirážka 47 % k dani přímé, 100 % k potravní z vína, 8 % k dani pozemkové, 31 % školní a rozpočet fondů a chystaných 27 % investič. příště pro rozpočet mimořádný.

…tak takoví jsme byli před sto lety.

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.