REGENERACE, nebo DEGENERACE?

cam05 V rubrice „Ptejte se…“ červnového Vysokomýtského zpravodaje byla otištěna kritika projektu Regenerace botanické zahrady ing. Zdeňka Sendlera. Starosta v článku předkládá nepodložená tvrzení o „podstatných nedostatcích, technických problémech, prostoru pro vícepráce,…

Redakce zpravodaje si, bohužel, tradičně s vyvážeností radničního periodika hlavu nelámala. O vyjádření ke spekulacím proto p. Sendlera požádalo Naše Mýto. Jeho reakce viz níže:

 

„Vážení,

nestačím se divit a nevím, jestli se mám absolutně vytočit, nebo mít pocit zvláštního smutku…….

Co píše pan starosta Soušek je neskutečně zmanipulovaná lež. Několikrát jsem s ním jednal a působil na mě jako férový chlap……

Naprosto nechápu, jak je možné, aby něco takového vypustil člověk, který je zodpovědný za vedení města, města s úžasnou tradicí, města jako je Vysoké Mýto. A ještě více nechápu, že na tuto manipulaci nereaguje pan místostarosta Jiraský, který byl u akce Regenerace Botanické zahrady od samého začátku až do finálního odevzdání. Vůbec nechci hodnotit projekt, který je porovnáván s naším, jednak jej neznám a na stránkách města je prezentován jako Stezka Botanickou zahradou s jednou fotkou, která je ještě hodně špatná.  Jedná se o naprosto nesouměřitelné a neporovnatelné akce.

Náš atelier byl osloven zástupci města na základě několika projektů a realizací, především v sousední Litomyšli, kde jsme mimo jiné navrhovali Klášterní zahrady, které nejen, že jsou nositelé několika velmi cam06prestižních architektonických cen u nás i v zahraničí, ale především úžasně fungují a stále rostou do krásy…..

Od začátku byl zájem Botanické zahradě vrátit její původní funkci nastavené okrašlovacím spolkem na počátku minulého století za účelem vytvoření oblíbeného rekreačního místa pro obyvatele. Ne se vracet o sto roků zpět a kopírovat, ale reagovat soudobou reminiscencí. Na tomto principu byla založena studie, která byla několikrát prezentována na různých fórech za účasti tisku, rozhlasu, televize…. Nastavenou laťku se podařilo udržet během všech projektových stupňů, které byly opět mnohokrát představeny na různých úrovních a byly precizovány všemi zúčastněnými stranami.

„Naše“ Regenerace Botanické zahrady je komplexně, do velmi podrobných detailů zpracovaná dokumentace soudobého krajinářského městského parku vycházející z historického poselství, charakteru místa v souladu se současnými požadavky na moderní, funkční, bezpečný, bezbariérově přístupný prostor pro široké spektrum uživatelů. Na jeho přípravě se profesně podíleli špičkoví odborníci a byla to i ze strany zástupců úřadu, památkové péče, nebo zástupců různých dotčených orgánů velmi konstruktivní, příjemná, kreativní práce……

Proto se nestačím divit, že je zpochybněna např. statika zdí a ramp, které mají v řešení velmi zásadní význam a zpřístupňují bezbariérově důležitou rekreační část přímo od města. Statika obsahuje 31 stran velmi podrobného řešení, které určitě nezpůsobí jakékoli navýšení realizace.

Počítány jsou předpokládané characam04kteristiky území ještě se slušnou rezervou. Technické profese a celou inženýrskou činnost zpracovávala velmi profesionálně místní firma BKN, se kterou jsme byli mimořádně spokojeni. Celá dokumentace byla po stránce investiční velmi podrobně rozebírána zástupci města ve všech stupních.  Na řešené území Botanické zahrady měla následovat úprava navazujících částí města……

V projektu bylo počítáno se sloučeným pěším a cyklo provozem s předností pěšáků, ale nechápu proč jezdit z kopce do kopce zahradou prioritně, to celý princip její požadované obnovy totálně degeneruje a už vůbec nerozumím, že by tudy někdo jezdil na in-line bruslích, ty jsou v tomto území a provozních vazbách celkem úsměvné……nehledě na požadovaný historizující výraz materiálů ploch…..

Za celým projektem Regenerace Botanické zahrady si stojím a jsem ochoten jej prezentovat, obhájit a uvést na pravou míru cam03kdykoli to bude zapotřebí.

Nechci používat stejný princip obhajoby jako pan starosta, ale nabízí se srovnání  „Regenerace a „Degenerace“…..

Z Brna zdraví Zdenek Sendler“

 

Žádali jsme o reakci, v reakci zmiňovaného, místostarosty Jiraského. Odpověď zatím nedorazila.

 

Ilustrační fota jsou vizualizací zamítnutého projektu Regenerace Botanické zahrady autora Zdeňka Sendlera.

Ke „Stezce“ vizualizace neexistuje, takže si představu děláte jen stěží.

Podobné články

One Response

Přidat názor

Trackbacks/Pingbacks

  1. Investiční akce "Betonka" aneb kostlivci ve skříni (z redakční pošty) - NašeMýto.cz

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.