Vysokomýtské střípky

Události běží jedna za druhou. Zpravodaj vychází jednou měsíčně, uzávěrka je patnáctého, takže aktuálnost je mnohdy ta tam.

Botanická zahrada. Mohla to být zahrada, nebo park… Jedinec nebo jedinci se rozhodli jinak. Našli spřátelenou firmu ochotnou udělat projekt na přání, rozkouskovali svůj plán na stravitelná sousta, předkládali je radě města, ta je schvalovala. Salámová metoda. Když ji použije jiný, je to ohavná ničemnost, pokud ji použiju já, je to geniální metoda. Nebo ne? Už jsme doklopýtali k názvu „Výstavba stezky – Město Vysoké Mýto“. Žádná zahrada, natož botanická. Rada města rozhodla, zastupitelstvo má za úkol „jen“ schválit finance.

673/14

Rada města schvaluje

 uzavření smlouvy o dílo se společností AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 15030741, jako dodavatelem stavebních prací  na akci „Výstavba stezky – Město Vysoké Mýto“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 6 870 027,00 Kč a s DPH činí 8 312 733,00 Kč;

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2014 

Najde se jedenáct odvážných zastupitelů, aby 18.6.2014 schválili další 2 milióny na betonovou stezku, které jsou obsaženy v rozpočtovém opatření č.4? Při čtení těchto řádků už výsledek, milí čtenáři, znáte. Pokud bude toto rozpočtové opatření schváleno, bude na Stezku připraveno 6,7 milónů Kč, tedy méně, než li je vysoutěžená nabídková cena!

Opravdu nejsou peníze potřebnější jinde?

(Projekt zahradního architekta Sendlera? Zapomeňte!)

Golfit. Potřebuje ho město? Koupíme ho za každou cenu? Začneme vyjednávat na horní hranici odhadní ceny? Proč?

Bioplynová stanice. Prodáváme. Kupec: zatím neexistující firma. Radě města byl předložen její dopis (psaný „zahraniční“ češtinou) bez čísla jednacího, takže dopis není v evidenci městského úřadu. Proč? Vyjednává pan starosta, neexistující firma (původem zřejmě odněkud z východu?) má zájem i o okolní pozemky. Zatím však nevíme o které.

Úprava železniceDSC00009 - Kopie „Rekonstrukce SZZ v žst. Vysoké Mýto“: závory a výstražná světla. SŽDC (investor) dává najevo, že nebude dělat nic proti vůli města. Setkání s občany plánuje v týdnu od 7.7. do 11.7.2014 – vedení města má tuto informaci od 12.5.2014. Máte-li zájem, udělejte si čas a na setkání přijďte. Pozvánka z MěÚ možná přijde na poslední chvíli, podobně jako pozvánka na 2. seminář pro veřejnost o rozvoji města – strategický plán (od 13.6.2014 na stránkách města, proběhne 24.6. 2014, témata budou oznámena ještě později – kdy? plakáty nejsou, zatím).

Městské lesy. Cítíte? To není vůně lesa…

Bazén. Rekonstruován, doplněn tobogánem i dalšími prvky a slavnostně otevřen. Pozvány významné osobnosti. Přestřižení pásky nad louží. Proč oficiální návštěvníci vstupují zadními dveřmi? Tobogán s úžasnými světelnými efekty (ty nás přišly na téměř 1 milión Kč), dojezd do úzkého žlabu. Sauny, sněhová komora, vířivka. Efektní. Máme představu kolik lidí navíc to přiláká? A jak se navýší spotřeba energií?

Mohla bych pokračovat, střípků je víc.

Mám ráda pohodu, klid, příjemné lidi, milé zážitky. A ráda chválím. Upozornila jsem na vytrhanou dlažbu na ostrůvku u Horákovy vily, opraveno. Na internetu (FB Naše Mýto – oficiální stránka) se objevily fotky rozbitého chodníku v Komenského ulici a poničené branky u dětského hřiště pod Mikádem. Opraveno. Tleskám a chválím. Není zbytečné upozorňovat na to, co není v pořádku. Vyzkoušejte, funguje to. Má to cenu.

Je hezké žít v upraveném městě, setkávat se s usměvavými spokojenými lidmi. Musíme ale pro to všichni, každý z nás, něco udělat. Kdy začít? Nejlíp právě teď.

 

Jiřina Šafrová, členka rady města

Vysoké Mýto 15.6.2014

Podobné články

One Response

Přidat názor
  1. Alena Korálová
    Čvc 01, 2014 - 06:06 PM

    Skvěle, paní doktorko! Doufejme, že si to lidé předají?! Vždyť podle pana starosty je web Naše Mýto jen takový místní Blesk!

    Odpověď

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.