Hledejme, co nás spojuje

S laskavým svolením redakce Vysokomýtského zpravodaje, jehož májové číslo je právě v prodeji, přinášíme rozhovor s uvolněným místostarostou Vysokého Mýta:

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pozvánku k rozhovoru měsíce Vysokomýtského zpravodaje přijal Martin Krejza, místostarosta a člen rady a zastupitelstva města, který od 1. března nahradil v této funkci Romana Baťu.

 

Pane místostarosto, zastupitelstvo města vás v polovině února, poté co Roman Baťa rezignoval, zvolilo novým místostarostou našeho města. V této funkci ale nejste poprvé…

V komunální politice se pohybuji od roku 1989 a za člena zastupitelstva města jsem byl poprvé zvolen na podzim roku 1990. Později jsem 8 let zastával funkci místostarosty a 4 roky jsem působil jako starosta. Z této funkce jsem odešel v roce 2010 a tehdy jsem se domníval, že se tato kapitola mého profesního života uzavřela a nadále se budu věnovat jiným pracovním aktivitám. Okolnosti ale částečně rozhodly za mne. Byl jsem osloven, abych se vrátil do vedení města. Po jistém zvažování jsem nabídku přijal a jsem tomu rád, protože jsem po pětileté pauze zjistil, že mě tato práce opravdu naplňuje a baví.

 

Kde jste od listopadu roku 2010 dodnes působil?

Ihned poté, kdy jsem na radnici ve Vysokém Mýtě skončil, jsem nastoupil do funkce vrchního ředitele sekce vzdělávání na Ministerstvu školství. Zhruba po ¾ roce jsem na tom samém ministerstvu působil jako vrchní ředitel kabinetu ministra, kde jsem setrval až do léta roku 2012. Poté jsem se vrátil ke své původní profesi vodohospodáře a pracoval jsem jako obchodní ředitel ve firmě Šindlar, s. r. o. v Hradci Králové.

 

Jak dalece si přejete ve své profesi zúročit vaše dosavadní bohaté zkušenosti z komunální politiky a do jaké míry využijete jakýsi nadhled, který jste jistě během let, kdy jste působil mimo Vysoké Mýto, získal?

Samozřejmě co možná nejvíce a vzhledem k tomu, že do funkce místostarosty nenastupuji poprvé, jsem si navíc dobře vědom toho, co se ode mne očekává. Zkušeností z komunální politiky mám za ta léta opravdu hodně. Na ministerstvu jsem se zase podrobně seznámil s fungováním vrcholného státního úřadu a jako obchodní ředitel jsem služebně navštívil celou řadu především rozvojových zemí. To je také zkušenost, která se do mě hluboko zapsala. Měl jsem tam možnost vidět, v jak neutěšených podmínkách, naprosto nesrovnatelných s našimi, tam lidé žijí. Díky tomu jsem si opět uvědomil, jak je Vysoké Mýto výjimečné město.

 

Co máte konkrétně na mysli?

Důkazem je například nedávná návštěva ministra kultury v našem městě. Ten byl skutečně, jak se uvádělo v médiích, ohromen kostelem svatého Vavřince. Výsledkem je, že se budeme společně s římskokatolickou farností ucházet o jeho zapsání do seznamu národních kulturních památek. I dle vyjádření náměstkyně Anny Matouškové tam svým významem nepochybně patří.

 

Předpokládám, že se nejedná pouze o kostel sv. Vavřince…

Samozřejmě, že bych mohl jmenovat dále a seznam by byl dlouhý. Například vysokomýtské letiště s 600 m dlouhou asfaltovou přistávací dráhou, které je veřejným vnitrostátním a neveřejným mezinárodním letištěm. Máme zde autodrom, kde se pořádá celá řada prestižních motoristických závodů a kurzy bezpečné jízdy pro širokou motoristickou veřejnost. Nelze samozřejmě opomenout naše největší čtvercové náměstí v České republice nebo vyhledávané unikátní přírodní koupaliště, jež zvládne v největších vedrech obsloužit i 3 000 návštěvníků denně. K našemu městu také neodmyslitelně patří automobilový průmysl. Kdysi začínající Carroserie Sodomka, dnes reprezentovaný firmou Iveco Czech Republic. Mohli bychom dále hovořit o školství, kultuře, sportu atd. Ale to by bylo opravdu dlouhé čtení.

 

Na základě vašich slov cítím, že naše město vidíte jako dobré místo pro život…

Bezpochyby. Dokladem budiž poslední udělování výročních cen města za rok 2015. Dostali jsme rekordní počet 108 nominací pro 94 nominovaných. V mnoha kategoriích byla konkurence tak veliká, že by si pro svá ocenění zasloužila vlastní večer. Zatímco mnohá města již podobnou akci přestala z důvodu nízkého zájmu pořádat, u nás je stále tento počin prestižní záležitostí a na vzestupu. Samotný průběh večera má navíc výbornou úroveň. Letos k ní velkou měrou přispěla hudební vystoupení učitelů Základní umělecké školy i komická skeč divadelního souboru Šembera.

 

Vidíte ve volebních obdobích, kterými jste v uplynulých letech prošel a v tom současném, nějaké rozdíly?

Rozdílů by se našla jistě celá řada. Tím nejvýznamnějším jsou ale především příležitosti k čerpání dotací. Ty byly na vrcholu v letech 2006 – 2010, v nichž zároveň naše město historicky nejvíce dotačních prostředků také získalo. Využili jsme každé příležitosti, která se nám tehdy nabízela a byla zároveň pro naše město výhodná. Zde jen pro připomenutí uvedu např. Domov pro seniory – Ledax, Centrum sociálních služeb, Muzeum českého karosářství apod. Byly postaveny budovy zcela nové, u starých se prováděla kompletní rekonstrukce nebo modernizace. V současné době jsou dotační možnosti výrazně omezenější. Neznamená to však, že bychom se je přesto nepokusili v maximální míře využít.

 

Co z toho vyplývá?

Z toho plyne posun od velkých investičních akcí k finančně méně náročným opravám a rekonstrukcím. Zaměříme se na zateplování budov, úpravy parků a dětských hřišť, údržbu chodníků. Chceme se více věnovat prostředí, které je kolem nás, postupně jej zkrášlovat a upravovat. V této souvislosti se začíná v našich hlavách rodit myšlenka realizace odpočinkových tras na Vinicích.

 

Žádné větší investice tedy v průběhu příštích let opravdu neplánujete?

To jsme si špatně rozuměli. I přes zhoršené podmínky v čerpání dotací provedeme například druhou etapu modernizace Krytého plaveckého bazénu, dojde k rekonstrukci Vaňorného náměstí a zahájíme zateplování dalších objektů např. Vysokomýtské nemocnice, Domu pokojného stáří Naděje nebo Domu s pečovatelskou službou.

 

Ztotožňujete se osobně s novým konceptem Otevřené radnice?

On ten koncept zase tak nový není. Zabýváme se jím a postupně ho realizujeme již nějakých deset let. Určitě je ale jednou z mých priorit. Zmínil jsem již, že jsem několik let pracoval mimo Vysoké Mýto. Na vlastní kůži jsem si vyzkoušel, jak je někdy těžké relevantní informace získat. Nemusí to však být nutně proto, že je někdo nechce sdělit. Zkrátka nejsou přístupné na webu vůbec nebo tam nejsou snadno k dohledání. Rád bych proto zaměřil pozornost na aktualizaci sekce probíhajících, dokončených i výhledových projektů. V uplynulých týdnech byl na stránky města nově vložen kalendář termínů pro jednání orgánů města. V současné době pracujeme na vylepšení portálu Lepší Mýto. Naším záměrem je to, aby podněty zadané v portálu byly viditelné všem, včetně reakcí na ně. Další kroky v této oblasti budou samozřejmě následovat.

 

Pane místostarosto, můžu vás poprosit o pár slov závěrem?

Važme si toho, co máme, hledejme, co nás spojuje, buďme dobré mysli a mějme se v Mejtě.

 

Děkuji za rozhovor.

                                                                                                                                   Rozhovor vedla Dagmar Sabolčiková.

 

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.