Za potíže na Vysokomýtsku si může Česká pošta sama

V minulých dnech si některá média částečně naběhla na dezinformaci o „zrušení dohodnutého stěhování pošty“.

 

Problematika má dvě roviny:

  1. Slučování dodejen do Chocně
  2. Nevyhovující a patrně drahé prostory ve Vysokém Mýtě

 

Ad 1.

Jedno ze zmiňovaných médií, iDnes, identifikuje první zdroj komplikací takto: „Problémy lidí, kteří dostávají poštu na Vysokomýtsku pozdě nebo vůbec, ale způsobilo něco jiného. Dodací pošta, kam míří dopisy a balíky, se loni odstěhovala do nedaleké Chocně, což způsobilo obrovské komplikace. Nutnost dojíždění přiměla většinu dosavadních doručovatelek k výpovědi a nové, jak se ukazuje, budou zejména na vesnicích tápat ještě roky. Chybí jim místní znalost.“

Ad 2.

Česká pošta se dostala do současné situace ve Vysokém Mýtě sama tím, že se před více jak dvaceti lety zřejmě nepostarala „o vlastní střechu nad hlavou“. Od té doby měla dost času svoji chybu napravit, což neučinila. Není pak divu, že ji překvapilo vysoké nájemné, které jí Immotel vyměřil. Město na této situaci nenese žádnou vinu. Naopak v zájmu svých obyvatel projevilo ochotu spolupracovat při hledání jiných vhodných prostor.

 

Popis transformačního a vlastnického procesu, kterým prošla česká telekomunikační společnost:

Budovu, kde se nalézá pracoviště České pošty, stejně jako starou poštu a její přístavbu a budovu s byty, která nyní slouží jako ubytovna, před rokem 1989 je vlastnil stát a sloužila Správě pošt a telekomunikací Praha, s. p. Tato společnost se od roku 1993 rozdělila na SPT Telecom, s. p. a Českou poštu. Všechny budovy ve Vysokém Mýtě pak vlastnil SPT Telecom, s. p. (od roku 1994 akciová společnost, od r. 2000 Český Telecom, a. s., od  r. 2006 Telefónica Czech Republic, a. s.) V roce 2008 získala všechny budovy od Telefoniky O2 společnost Immotel, která od té doby pronajímá prostory České poště. Městu Vysokému Mýtu nebyly budovy k prodeji nikdy nabídnuty.

 

Vzhledem k tomu, že poště současné prostory z nejrůznějších důvodů nevyhovují, pomáhalo v poslední době vedení WP_20160225_17_17_03_Proměsta hledat pro její pracoviště vhodnější místo. Pošta projevila zájem o přízemí v budově Správy školských zařízení, což však zastupitelé odmítli. Stalo se tak mj. proto, že chybí koncepce rozvoje a využití tohoto školského komplexu, ze které by jasně vyplývalo, že město prostory nepotřebuje a ani v budoucnu nebude mít pro ně využití. Ani pak nepřestalo vedení města pomáhat České poště v hledání vhodných prostor. Starosta jim nabídl, aby si prohlédli prostory v budově bývalého Městského stavebního podniku a zvážili, zda by jim vyhovovaly. Naposledy tuto nabídku zopakoval začátkem února. Zatím bez odezvy.

 

iDnes ještě úplně nezapomněla na seriózní žurnalistiku, tudíž okomentovala zdroj dezinformace větou „V minulém volebním období vedl Vysoké Mýto poněkud autoritářský bývalý poslanec a místopředseda Strany práv občanů, který řadu věcí vyjednával a řešil sám.“

„Nikdy jsem neslyšel, že by úpravy platila pošta, nikdy nebylo nic takového na papíře,“ říká pro iDnes starosta Jiraský.

 

Jako sólista se předchozí starosta projevil vícekrát. Mj. údajně též dohadoval s Ivecem postoupení letiště, či Arménské komunální partnerství. Společným „drobným problémem“ dosud působícím nedorozumění nejen v těchto případech je, že se na radnici údajně nenacházejí žádné dokumenty, které by tato jednání dokládaly, natož aby byly projednány radou města či zastupitelstvem, případně aby byl dotyčný k podobnému jednání delegován.

 

S využitím podkladů poskytnutých vedoucí oddělení kanceláře tajemníka Městského úřadu Vysoké Mýto zpracoval Miloš Fogl

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.