Jednosměrný provoz Pražskou branou

Pondělí, 05 Březen 2012 14:23

„Značení bude srozumitelné,“ slibuje vedoucí vysokomýtského odboru dopravy Vladimír Běloušek

VYSOKÉ MÝTO/ Přechodnou úpravou provozu, tedy umístěním přenosných dopravních značek, bude od začátku února vyznačen jednosměrný provoz Pražskou branou směrem do historického jádra Vysokého Mýta, a to až po křižovatku s Vrchlického ulicí. O problematice týkající se plánovaného zjednosměrnění jsme rozmlouvali s vedoucím odboru dopravních a občanských agend Vladimírem Bělouškem.

Co od změny očekáváte?

„Cílem připravované změny je optimalizace dopravy v centru města, které je auty dlouhodobě nadměrně zatěžováno. Změna odstraní nebezpečné vyjíždění vozidel z centra do velmi nepřehledné křižovatky ulic Pražské, Hálkovy a Komenského, tedy blíže u Hotelu Kobylka. Dále přispěje ke snížení průjezdu vozidel v úseku od náměstí k Pražské bráně, který i nadále zůstane obousměrný. To umožní dostupnost ulic Fügnerovy, Sv. Čecha a na druhé straně Vrchlického, Försterovy a Tůmovy ulice při vjezdu do náměstí Choceňskou bránou. V těchto ulicích by se nemělo zvýšit dopravní zatížení, neboť jsou zjednosměrněné od Pražské brány a úprava nemění nic na jejich současném užívání.“

Jaké a v kterých místech tedy budou značky umístěny?

„Kromě dopravní značky Jednosměrný provoz budou řidiči na tuto změnu upozorněni směrovými deskami, které svedou provoz před Pražskou bránou do jednoho jízdního pruhu. Další upozornění bude provedeno výstražnými dopravními značkami Jiné nebezpečí s dodatkovými tabulkami „Výjezd Pražskou bránou zakázán“. Značky umístíme na obou vjezdech do historického centra a na náměstí Přemysla Otakara II. před budovou Městského úřadu a u prodejny papírnictví. Jsme si vědomi, že se jedná o velký zásah do zažitého dopravního stavu. Proto je dopravní značení opakováno, aby co nejméně řidičů při opouštění náměstí dojelo ze zvyku až k Pražské bráně, kde bude umístěna značka „Zákaz vjezdu všech vozidel“.

Je i přesto něco, nač by si řidiči měli dát pozor?

„Dopravní značení je srozumitelné, opakované. Jestliže při výjezdu neodbočí u České pojišťovny, tak mají druhou šanci dát si ještě jedno kolečko kolem náměstí, a když dorazí až k zákazu vjezdu u Pražské brány, tak mohou odbočit do Fügnerovy nebo Vrchlického ulice. A jestli přehlédnou i zákaz vjezdu a vjedou do Pražské brány v protisměru, tak nepatří za volant, protože jsou nebezpeční pro sebe i pro ostatní. Snad by se tu dalo apelovat na to, aby řidiči nejezdili podle zvyku, ale naopak aby věnovali pozornost dopravnímu značení.“

V čem by mohlo být úskalí této dopravní úpravy?

„Zvýšeným provozem v úseku před Městským úřadem s následným odbočováním u České pojišťovny do zúženého profilu Vladislavovy ulice. Zde může docházet v některých časech k tvoření kolon. Také plynulý obousměrný provoz kolem pošty bude velmi závislý na správném parkování vozidel co nejblíže okraje chodníku.“

Jak dlouho bude prozatímní řešení trvat? A co po vyhodnocení situace plánujete dál?

„Přechodná úprava by mohla trvat až tři měsíce. Dojde-li k výraznému narušení plynulosti provozu, zrušíme zkušební provoz za měsíc. Po provedené analýze bude rozhodnuto o dalším postupu. V případě kladného vyhodnocení zkušebního provozu nahradíme přenosné dopravní značky stálým dopravním značením.“

Ptala se Andrea Štolbová

TRS 1/2012

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.