Jiří Junek k R35: Vysoké Mýto je skutečně aktivní

„Je to zkrátka celkový a soustavný tlak na výkonnou složku státní moci, která musí cítit zájem a potřebu občanů i samospráv na vybudování R35. A v tomto tlaku se nesmí polevit.“

 

„A můžeme s radostí konstatovat, že v tomto je Vysoké Mýto skutečně aktivní. Společně s ŘSD nechalo vypracovat studii dopadů zvýšené dopravy i možných řešení. S těmito závěry byli seznámeni občané města na veřejném slyšení v M-klubu. Takto skutečně aktivním přístupem se může pochlubit jen málokteré město.“

 

Podpora výstavby R35:

„Za prvé je to jasná zpráva pro občany i pro investora, že R35 chceme“

„Za druhé to znamená konkrétní pomoc pro ŘSD“

„Třetí věcí aktivní podpory je vyjednávání s ŘSD o konkrétních dopravních opatřeních ve městě“

„Dále je to aktivní přístup ke změně legislativy“

 

 

Vysoké Mýto – Odpovědi na otázky pro poslance PS PČR Jiřího Junka na téma aktivní podpory výstavby R35:

Jiri_Junek

Pane poslanče, jste členem vysokomýtské radniční koalice. V poslední době byla zpochybněna její schopnost aktivní podpory urychlení výstavby R 35 obsažená v Programovém prohlášení radnice. Mohl byste připomenout aktivity, které podobné dezinformace vyvrací?

 

Myslím, že původní dotaz na zastupitelstvu zněl, co to je aktivní podpora výstavby R35 a jak ji jako koalice naplňujeme. Aktivní podpora výstavby R35 jsou dle mého názoru tři základní okruhy věcí:

Za prvé je to jasná zpráva pro občany i pro investora tedy stát, že R35 chceme, že nebudeme bránit její výstavbě a naopak budeme napomáhat její realizaci všemi prostředky, které nám umožňuje zákon a že jsem v tomto smyslu ochotni spolupracovat na všech úrovních veřejné správy.

Za druhé to znamená konkrétní pomoc pro ŘSD. Tomu jako město nabízíme naše znalosti místního prostředí a místních poměrů, sledujeme případné dražby pozemků v exekucích, zkrátka máme informace přímo z místa. Díky těmto znalostem můžeme zprostředkovat lepší jednání mezi majiteli a ŘSD. To je pro ŘSD bezesporu vítaná věc, která může celý proces jen urychlit.

Přesto chci jasně zdůraznit, že ze zákona tím, kdo stavbu realizuje a tedy vykupuje pozemky, je investor, v tomto případě stát, prostřednictvím krajského ŘSD. Nemůžeme si zkrátka představovat, že se město podívá do mapy a začne vykupovat v plánovaném silničním koridoru. K tomu pochopitelně nemá ani zmocnění ani finance a rozhodně by to nepomohlo k žádanému urychlení výstavby.

Třetí neméně důležitou věcí aktivní podpory je vyjednávání s ŘSD o konkrétních dopravních opatřeních v našem městě. V momentě, kdy se R35 přiblíží k Vysokému Mýtu, lze očekávat další nárůst dopravy. Je pak věcí města, jaká konkrétní opatření pro zmírnění dopadů dopravy na život občanů vyjedná. Mezi takové požadavky například patří vybudování kruhových křižovatek, semaforů, výměny oken na domech u silnice atd. A můžeme s radostí konstatovat, že v tomto je Vysoké Mýto skutečně aktivní. Společně s ŘSD nechalo vypracovat studii dopadů zvýšené dopravy i možných řešení. S těmito závěry byli seznámeni občané města na veřejném slyšení v M-klubu. Takto skutečně aktivním přístupem se může pochlubit jen málokteré město.

 

Jakým dalším způsobem můžete přispět k urychlení výstavby? Opakovaně je zmiňována tzv. německá varianta způsobu vypořádání majetkových poměrů při výkupu pozemků. Ta by neměla odkladný účinek na výstavbu komunikace.

 

V souvislosti s mým působením ve Sněmovně by bylo možné jmenovat další věci jako byla jednání poslanců PS PČR ve Vysokém Mýtě o problematice výkupu pozemků, aktivní přístup ke změně legislativy nebo moje nedávná interpelace na ministra dopravy Ťoka. Je to zkrátka celkový a soustavný tlak na výkonnou složku státní moci, které musí cítit zájem a potřebu občanů i samospráv na vybudování R35. A v tomto tlaku se nesmí polevit.

Obecně při výstavbě dopravní infrastruktury platí, že největším problémem je buď nedostatek peněz, nebo nedostatečný legislativní rámec. V současné době nejsou problémem peníze, ale právě legislativa. Nejpalčivěji se to projevuje při výkupech pozemků. Dodnes se nenašla ideální zákonná norma, která by byla bezproblémová. Skutečně vyřešit by ji mohl až zcela nový zákon o liniových stavbách a Vámi zmiňovaná tzv. německá varianta. Ta mimo jiné znamená, že když majitel nechce prodat pozemek ve veřejném zájmu, je mu vyvlastněn bez odkladných prostředků. Teprve poté se majitel může soudit o výši výkupného.  Bohužel se ukazuje, že tento záměr bude pravděpodobně vyžadovat změnu ústavy. V takovém případě jsem tak trochu pesimista a celou změnu chápu jako běh na dlouhou trať.

Po své nedávné interpelaci ministra dopravy jste na svém sociálním profilu uvedl: „Nejzajímavější byl ale rozhovor s ministrem po interpelaci. Ten ve mně vzbudil poměrně velký optimismus.“ Můžete, prosím, alespoň naznačit, z čeho váš optimismus pramení…?

Jednak ze vstřícnosti, se kterou pan ministr se mnou rozhovor vedl a také z toho, jaká řešení při výkupech pozemků zvažuje a navrhuje. Zvažovaná opatření by dle mého názoru vedla k spravedlivým podmínkám při výkupech a byla by vstřícná k vlastníkům. Nicméně celá věc je ve stádiu prověřování a zkoumání, zda by nebyl někde porušen zákon. I proto mě pan ministr požádal, abych tyto úvahy zatím veřejně nešířil, a já to dodržím.

 

 

Ptal se Miloš Fogl

 

Související odkazy:

http://pardubice.idnes.cz/stat-zatim-vykoupil-jen-ctvrtinu-pozemku-pod-r35-fux-/pardubice-zpravy.aspx?c=A150119_2132349_pardubice-zpravy_msv

http://nasemyto.cz/noveho-r35-sobotu-13-9-2014-vstoupila-platnost-novela-zakona-4162009/

http://nasemyto.cz/nekecame-makame-r35-je-bliz/

http://nasemyto.cz/schuzka-k-vystavbe-r35/

http://www.top09.cz/regiony/pardubicky-kraj/tiskove-zpravy/poslanci-top-09-ve-vysokem-myte-15533.html

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.