(Aktualizováno) Pozvánka na seminář „Otvíráme“ radnici

Text prezentace z již uskutečněného semináře:

http://vysokemyto.anobudelip.cz/file/edee/2015/05/otvirame-radnici-seminar.pdf

http://vysokemyto.anobudelip.cz/cs/aktuality/otvirame-radnici-ve-vysokem-myte-29709

 

Město Vysoké Mýto zve na seminář „OTVÍRÁME“ RADNICI VE VYSOKÉM MÝTĚ, který se uskuteční ve středu 6. května v 15:30 na klubové scéně ve Vysokém Mýtě, Litomyšlská 71.

Program:

1. Co je to „otevřená radnice“?

2. K čemu je dobrá transparentnost?

3. Jednotlivé pilíře transparentnosti

4. Diskuze

 

Pojmem „OTEVŘENÁ RADNICE“ bývá zpravidla nazývána myšlenka vytvořit zcela objektivní a průhledný obraz o práci zastupitelstva.

Občané, kteří mají zájem, mohou získat mnoho informací o činnosti vedení města díky internetu. Snahou je, aby tyto informace byly ještě průkaznější, jednodušší a dostupnější. Součástí otevřené radnice je např. snaha vytvořit průhledný způsob zadávání veřejných zakázek, aby občané a firmy měli co nejméně důvodů pochybovat o čistotě vydávání veřejných prostředků.

Nejlepší cestou k dobrému životu v obci je co nejširší informovanost a spolupráce skutečně otevřené radnice a aktivních obyvatel. Velmi zajímavá jsou sdělení starostů a zastupitelů z obcí, kde už jsou veřejně přístupné např. všechny smlouvy, účty, faktury, projekty, výsledky výběrových řízení, plánované akce, ale i pracovní programy starostů. Pochvalují si, že se jim pracuje daleko lépe, když všichni zájemci mají přístup k informacím, které potřebují a které si mohou sami vyhledat. Šetří to čas zastupitelům a práci úředníkům. Navíc se zlepšuje spolupráce radnice s obyvateli, spolky a sdruženími, i celková atmosféra v obci.

Více viz: http://nasemyto.cz/tema-otevrena-radnice/

Plakat_otevirame_radnici

http://urad.vysoke-myto.cz/aktualni-informace-obcanum/9835-pozvanka-na-seminar-qotvirameq-radnici-ve-vysokem-myte

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.