Téma: Migrace bez emocí

Otázky migrace a možného příchodu uprchlíků do Česka se staly předmětem diskuse, v níž bohužel namísto reálných faktů a korektního hodnocení situace převažují emoce a šíření strachu.

Demagog.cz se tématu věnuje racionálně. S jeho svolením vybíráme:

 

Abeceda migrace:

 

Uprchlík

Uprchlík je osoba, která utekla před válkou či před životu nebezpečným pronásledováním založeným na rasových, náboženských, národnostních či politických důvodech či důvodu příslušnosti k určitým společenským skupinám a která může tuto skutečnost dokázat.

 

Detence

Jedná se o zadržení v zařízení pro zajištění cizinců. Slouží k omezení svobody cizinců a často také jako metoda odrazení dalších migrantů od vstupu na území státu.

 

Azyl

Jde o právo státu poskytnout ochranu cizinci, který je prokazatelně pronásledován na území své vlastní země. Povinnost přijímat uprchlíky vyplývá České republice z mezinárodních úmluv.

 

Návratová politika

Dobrovolný nebo nucený návrat cizince z konkrétní země poté, co mu nebyla schválena žádost o mezinárodní ochranu, nebo pokud z jiného důvodu přišel o právo v zemi pobývat.

 

 

Nenavrácení (non-refoulement)

Stát nevyhostí nebo nevrátí uprchlíka na hranice zemí, ve kterých by jeho život či osobní svoboda byly ohroženy na základě jeho rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité společenské vrstvě či politického přesvědčení.

 

Integrace

Integrace je proces umožňující cizincům postupně se začlenit do společnosti. Cílem integrace je oboustranně přínosné nekonfliktní soužití cizinců a majoritní společnosti.

 

Celý příspěvek na www.demagog.cz viz ZDE

Abeceda migrace

Foto: Daniel Etter

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.