„Hobbymarket“: Text otevřeného dopisu prezentovaného na zasedání zastupitelstva 20.3.2013

Věc: Otevřený dopis zastupitelstvu Vysoké Mýto v záležitosti plánované změny ÚP ve spojitosti s výstavbou dalšího obchodního centra.

Vážené dámy, vážení pánové, vážení zastupitelé,
jako vysokomýtští občané, živnostníci a podnikatelé si myslíme, že není v zájmu našeho města, aby zde vyrostlo další obchodní centrum. Chtěli bychom na Vás, naše zastupitele, apelovat, abyste nehájili zájmy zahraničních obchodních řetězců, ale uvažovali pokud možno v širších souvislostech.
Pan starosta po nástupu do své funkce sezval zástupce firem a živnostníků z Vysokého Mýta na jednání, kde se ptal na jejich názory, co by chtěli ve městě zlepšit, jak jim může město pomoci v jejich podnikání. Tato setkání nás potěšila a doufali jsme, že tento zájem o dialog a podporu místních firem je opravdu míněn vážně. Sám pan starosta Soušek říkal, že bude podporovat místní firmy v jejich činnosti, protože to znamená vyšší příjem do městského rozpočtu.
Nyní se názory pana starosty asi změnily. Zřejmě již nestojí za svým původním prohlášením, pokud se nás snaží přesvědčovat, že je pro naše město výhodné změnit územní plán. Přesněji se jedná o změnu způsobu využití plochy Z.42 v zájmovém území ze stávajícího stavu „plochy smíšené výrobní“ na „plochy občanského vybavení“, což fakticky znamená „zelenou“ výstavbě dalšího obchodního centra.
Není sporu o tom, že každý nově otevřený hypermarket, velkoprodejna či obchod na okraji města se zákonitě promítne v odlivu nakupujících z centra. Po otevření hypermarketu Tesco a doprovodných prodejen by se jednalo o další ránu pro místní obchodníky. Velká část obchodníků se snažila s úbytkem zákazníků nějaký čas bojovat, ale český živnostník nemá tolik kapitálu, aby mohl přežívat ve světě promyšlených televizních a letákových reklamních kampaní, kdy emoce, spíše než racionalita, vyvádějí zákazníky do velkoprodejen na okraje měst.
Co konkrétně přineslo otevření posledního nákupního centra? Pouze možnost volby mezi 5 namísto 4 supermarkety? Kromě víkendových průvodů směřujících někam k autodromu nevidíme příliš pozitiv. Tihle lidé se mohli potkat na nedělní vycházce do muzea, galerie, parku či si dát kávu na náměstí. Každý nový „super-hyper-market“ vychyluje pomyslné kyvadlo hlouběji do abnormality městského bytí. Ano, žijeme ve svobodné společnosti, kde každý má právo své volby. Zároveň ale každý člověk, každá rodina, která jde výše zmíněným směrem (pokud nejede autem), je však také živoucím důkazem přepólování města, důkazem přesunu podstaty městského centra někam na periferii.
Nerozhodujete totiž jen o skutečnosti, zda vyroste na okraji města nová bezduchá krabice, nýbrž i o bezduchosti a vyprázdněnosti náměstí. Náměstí jako upadající klenot města, ze kterého se vytrácí běžný život, pestrost služeb a obchodů.
Namísto toho, aby vedení města promýšlelo strategii, kterak sem přilákat investory „s přidanou hodnotou“ poptávající kvalifikovanou pracovní sílu, kráčí směrem k přípravě půdy pro poněkud bezzubé obchodní řetězce, jejichž jediným zájmem je vytěžit lokální trh a které nevykazují absolutně žádnou sounáležitost s místem. Řetězce, které zde za minimální mzdu zaměstnají několik prodavačů a prodavaček, nucených pracovat v nesmyslných dnech jako jsou Vánoce, Velikonoce a státní svátky.
Pod pojmem žádná sounáležitost s místem rozumějte prosím například, že na rozdíl od místních drobných podnikatelů, kteří se finančními prostředky podílejí na sportovních a kulturních aktivitách ve městě, nemůžou tyto spolky od „marketu“ očekávat zhola nic. Základ občanské odpovědnosti, osobního kontaktu a známosti zcela chybí a zahraniční řetězec, jehož vedení sedí kdesi v Praze, toto jednoduše absolutně nezajímá. Proto bychom si od Vás, jako vážených a odpovědných zastupitelů přáli uvážení i takovýchto souvislostí.
Potřebujeme za městem skutečně novou velkoprodejnu, kterou developer a pan starosta prezentuje jako malý „hobbymarket“? Náhled do zastavovací studie, totiž ukazuje něco zásadně odlišného. Jeden objekt označený jako „Hypermarket“ a druhý s nesrozumitelnou zkratkou „FMZ“. Zkratka, přeložena z řeči developerů (FMZ=Fachmarktzentrum /anglicky Retail Park) znamená soubor obchodů (pronajímatelných obchodních ploch). Hlavní velkoprodejnu (údajně se sortimentem hobbymarketu) tak doprovází ještě další obchody, přesně tak, jak můžete vidět na příkladu vysokomýtského hypermarketu Tesco.
Položme si otázku, proč si sousední obdobně velká Litomyšl vystačí se 3 „markety“ a Vysokému Mýtu je málo „marketů“ 5? Mimochodem v zámoří se již dvě desetiletí potýkají s jevem zvaným „dead mall“ (=mrtvé nákupní centrum) a tento termín už skloňuje i západní Evropa, která je nepochybně předvojem vývoje v ČR. Obrázky vybydlených nákupních center s apokalyptickou atmosférou ilustrují otázky, které jsou posléze radnice nuceny řešit, protože nájemci jednoduše odejdou, ale železobetonové kolosy zůstávají nehnutě stát.
Protentokrát by snad stačilo nedusit místní firmy a obchodníky, kteří budou jinak nevyhnutelně nuceni propouštět své zaměstnance, popřípadě později obchody zavřít. Můžeme se tedy nechat ošálit vábením developera a přistoupit na „handl“ křižovatka za nákupní centrum. Otázkou však je, zda-li nebudou dopady na město a život v něm chápané jako celek veskrze negativní a zda-li je takové rozhodnutí opravdovým přispěním k trvale udržitelnému rozvoji. Obáváme se, že ve světle dlouhodobější perspektivy se takové uvažování jeví jako značně krátkozraké.
Vážení zastupitelé, uvědomte si prosím, že případné schválení změny územního plánu nevratně mění směřování našeho města…

Věříme, že rozhodnete moudře, v zájmu našeho města a nepodlehnete nátlaku developera.
Vysoké Mýto, 4.3. 2013

Vyřizuje:
Světlana Dušková, Ing. Jaroslav Svoboda

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.