Zájem města především

01 Mgr. Jan Štangl - KopieMáme tu konec volebního období a najednou se enormně zvýšila aktivita vedení města, resp. starosty v oblasti public relations. Finišují projekty, které byly připravené předchozím zastupitelstvem a zcela „jistě náhodně“, jsou dokončovány těsně před volbami. Starosta rozesílá své osobní pozvánky na otevírání dokončených investic města, pořádá setkání s občany na populární témata, či sportovní den pro důchodce. Všude stojí na prvním místě – „Starosta města Vás zve, pořádá“, atd. Nikde neslyším, že by něco organizovalo Město.

Nezní to nějak divně? Vždyť předmětné projekty jsou dílem města jako celku! Stojí za nimi celá řada lidí, pracovali na nich jak ve své pracovní době, tak ve svém volnu a nyní je prodává osoba, jejíž podíl na nich je, slušně řečeno, malý. Z toho všeho jsem nabyl dojmu, že se tato osoba nezajímá předně o zájem města, ale o svůj osobní. Starosta zapomíná na celou řadu lidí, především zaměstnanců města a členů zastupitelstva, jejichž přínos opomíjí. Vyvolává to ve mně prostou otázku – myslí to starosta s městem vážně? Řeší skutečné problémy města? Nebo se jeho nynější působení omezilo jen na sebeprezentaci na veřejnosti? Je pro život města v současnosti nejdůležitější otázka muzejnictví? Nebo otázka ochrany spotřebitelů? Nebo že by to byla otázka nejdražší cyklostezky pod starostovým domem? To posuďte sami.

Já vnímám jako velký aktuální problém ve městě nárůst drogové a s tím i drobné majetkové kriminality. O tomto se nikde oficiálně nemluví, ani nepíše. Není to totiž téma, na které by mohl starosta psát dlouhé pochvalné články. Já se ale nebojím toto téma otevřít. Je nutné ho řešit, týká se všech. Můj velký obdiv má Městská policie, která se s tímto problémem potýká v první linii a současnými silami na něj prostě nemůže stačit. Opakovaně jsem slýchal od starosty, že do Mýta přivede skutečné odborníky a město očistí. To se ale nestalo. Naopak, slovy starosty – mám indicie o opaku. Doteď město Městskou policii nějak významně nepodpořilo. Městská policie nezbytně potřebuje nový automobil. Starosta o tomto problému ví, místo jeho vyřešení pořídil nový automobil pro potřeby městského úřadu. Městská policie potřebuje více strážníků a jejich pečlivý výběr. Toto se také nestalo. Namísto toho se neustále přijímají další pracovníci na Městském úřadě, nebo v Technických službách.

Když je na tyto problémy upozorňováno, starosta argumentuje penězi. Prý jsou další strážníci neúměrným zatížením rozpočtu města. Proč tedy navyšuje mzdové náklady jinde? V souvislosti s tím jsem prošel starostův návrh rozpočtového opatření č. 5. Zde pod položkou č. 73 požaduje navýšení rozpočtu pro Technické služby Vysoké Mýto o 2.135.000,- Kč. Jsou to prostředky na nové zaměstnance.

Podle mě to ale není o penězích, nýbrž o prioritách. Proč starosta vynakládá peníze jiným směrem, než na bezpečnost? Toto jasně ukazuje, že jeho sliby o bezpečnosti ve městě nejsou myšleny vážně. Starosta nepomáhá naší Městské policii a doopravdy neřeší bezpečnostní situaci. Já ale chci, abychom se v Mýtě cítili bezpečně, aby slušný občan neměl strach chodit po městě a stejně nemusel mít obavy o bezpečnost svých dětí. Přitom by pro začátek stačilo pár změn, které jsem popsal.

Hlavně je ale nutná změna myšlení vedení radnice. Toto ale sám nezmůžu. Proto apeluji na všechny rozumné Mýťáky – nedávejte na líbivé články v různých tiskovinách a řiďte se svou hlavou. Změňme přemýšlení vedení města a přinesme reálné řešení důležitých problémů.

Mgr. Jan Štangl  (TOP 09)

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.