Anonymizace chrání soukromí občanů

Anonymizace (nezveřejňování osobních údajů – pozn. red.) chrání soukromí občanů

 

Obce a města anonymizují usnesení rad a zastupitelstev, která obsahují osobní údaje občanů, jako je například jméno, příjmení a adresa. Lidé se občas ptají: „Je to správné, co nám asi tají?“

Každý občan má právo na ochranu svých osobních údajů a to i v případech, kdy od města kupuje, nebo mu prodává nemovitost, či si pronajímá byt. Pokud dopředu neudělí písemný souhlas s uveřejněním svých osobních údajů, je město povinno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb)., tato data ve zveřejněném souhrnu usnesení anonymizovat a vhodným způsobem je nahradit. Např. takto: ….., xxxxx, nebo ****.  V neveřejném souhrnu usnesení a v zápise z jednání rady města uložených v písemné podobě na městském úřadě jsou samozřejmě tyto osobní údaje uvedeny. Zápisy z jednání rady města jsou podle Zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.) neveřejné. Výjimku tvoří zastupitelé, kteří mají právo do neanonymizovaného zápisu nahlížet.

Naproti tomu souhrny usnesení v neanonymizované verzi jsou podle Zákona o obcích občanům města přístupné k nahlížení. V případě Vysokého Mýta na Městském úřadě, B. Smetany 92, na odboru kanceláře starosty  v provozní době úřadu uvedené např. ZDE. Z nahlížení je pořizován zápis, kde je uvedeno kdy si kdo a co studoval. Podobné je to s usnesením zastupitelstva města. Na internetových stránkách je zveřejněn anonymizovaný souhrn usnesení a  neanonymizovaná verze je přístupná k nahlížení na městském úřadě ve stejném režimu jako usnesení rady města.

Zákon o ochraně osobních údajů chrání všechny občany před neoprávněným zasahováním do jejich soukromí. Nad dodržováním tohoto zákona bdí Úřad pro ochranu osobních údajů, který za jeho porušení dává nemalé pokuty. Dodržování zákona se mimo jiné prověřuje i na internetových stránkách měst a obcí. Řada z nich je proto při zveřejňování souhrnu usnesení rady a zastupitelstva města na informace obsahující osobní údaje ještě skoupější než Vysoké Mýto, viz např. ilustrační obrázek usnesení rady města Chrudim níže (pozn. red.).

V anonymizovaných usneseních rady a zastupitelstva města není třeba hledat protekcionalismus ani korupci. Občané se o tom mohou sami přesvědčit.

 

Marie Lněničková, tisková mluvčí Městského úřadu Vysoké Mýto

anonym

 

 

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.