D35: Vše běží podle plánu. Zatím!

Jiri_JunekPříběh se šťastným koncem. Tak se mohl ještě někdy v půli loňského roku jevit proces výstavby nových úseků D35. Legislativně se totiž podařilo odblokovat výkupy pozemků. Společně s přílivem nových evropských peněz se tak zdálo, že výstavbě úseku Opatovice – Časy – Ostrov již nestojí nic v cestě.

Dnes je vykoupeno nějakých 98 % pozemků, uzavírají se smlouvy na věcná břemena a dočasné zábory nad jeden rok. Vláda na svém středečním zasedání dokonce odsouhlasila vypsání nadlimitní výběrové zakázky na záchranný archeologický výzkum Opatovice – Časy – Ostrov. Vše tedy zdánlivě pokračuje podle schváleného harmonogramu. Ten počítá se zahájením stavebních prací v roce 2017. Tím však pozitivní zprávy končí. Celý harmonogram se mění v cár papíru, když zjistíme skutečný stav, konkrétně problematiku EIA. Od loňského schválení novely zákona o EIA se nejdříve opatrně a pak stále hlasitěji hovořilo o možných komplikacích. Ty měly spočívat v tom, že u staveb, které měly zpracovány posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona z roku 1992, se bude muset celý proces opakovat. Nicméně ze strany kompetenčních ministerstev a ministrů jsme byli neustále chlácholeni, že věc se nějak vyřeší, že se v Bruselu najde shoda, dojedná se výjimka. Nic. Celá věc se v plné nahotě objevuje nyní a jasně to prokázalo středeční zasedání hospodářského výboru sněmovny. Místo představení krizového plánu ze strany Ministerstva dopravy byl konstatován tristní stav. Žádná výjimka, žádná dohoda! Celý proces EIA se bude opakovat znovu.

Co nás tedy čeká a jaký bude předpokládaný vývoj? ŘSD bude připravovat dotčené stavby ve stávajícím stupni projektové přípravy a paralelně bude připravovat podklady pro nové posudky EIA. Pokud nová EIA potvrdí EIA starou, vše je v pořádku a projektová příprava se dotáhne do konce. Problém nastane, když nová EIA starou nepotvrdí. Tím pádem veškerá doposud zpracovaná projektová příprava včetně výkupů pozemků přijde vniveč a vynaložené finanční prostředky budou prostředky neefektivně vynaloženými.

Ministerstvo dopravy navíc pravděpodobně předpokládá, že nové posudky EIA budou zpracovávány invariantně, tedy pouze k variantě, kterou potvrdila původní EIA. To by mohl být zásadní problém, dá se předpokládat rozpor s ekology a také Evropskou komisí. V případě bezproblémového zpracování stanoviska EIA bude délka takového zpracování dva roky. V případě problematických posudků, kde bude požadováno i variantní řešení, se dá očekávat mnohaletý boj. Bohužel, i R35 byla původně posuzována minimálně ve 3 variantách. V tuto chvíli si řekněme: Kdo věří v zahájení stavby D35 na začátku roku 2017?

 

Jiří Junek, poslanec

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.