Audiozáznamy z jednání zastupitelstva

Usnesení Zastupitelstva města č.51/15 ze dne 25.3.2015 mj. ukládá starostovi města zařadit na příští zasedání bod ohledně „pořízení audio a video záznamu z jednání zastupitelstva města“

 

Touto problematikou se mj. zabývá materiál „Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních

záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje (zejména s ohledem na případnou ochranu osobnosti a osobních údajů zaznamenávaných osob)“ z roku 2012

Autor: Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Odborný recenzent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Grafická úprava: Vojtěch Pecka

Vydalo Oživení, o. s.,koordinátor Platformy Bezkorupce, v rámci projektu podpořeného Stefan Batory Foundation a Fondem Otakara Motejla

 

Kompletní publikace viz odkaz níže:

http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2013/01/Zve%C5%99ej%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD-audiovizu%C3%A1ln%C3%ADch-z%C3%A1znam%C5%AF-z-jedn%C3%A1n%C3%AD-zastupitelstva.pdf

 

Souhrn usnesení č. 2/15 ze zasedání Zastupitelstva města:

http://urad.vysoke-myto.cz/usneseni-zastupitelstva/9798-usneseni-zm-c-2015-02-ze-dne-2532015

 

(nam)

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.