Bude mít Vysoké Mýto jasnou a použitelnou vizi?

Všimli jste si, že jsme součástí historického okamžiku? Poprvé v dějinách si naše město uvědomuje, že mu chybí dlouhodobá vize, že přesně neví, jak by se mělo do budoucna vyvíjet, co je v něm dobré a co bude třeba zlepšit pro to, aby se v něm jeho obyvatelům žilo co nejlépe. Radnice si je dokonce vědoma, že bez účasti občanů se úspěch nemůže dostavit a tento doslova obrovský potenciál se snaží podchytit a podpořit dotazníkem a následným obsáhlým veřejným projednáváním. Vznikne tak nejdůležitější dokument ve městě, tzv. strategický plán. Bude to vzájemná dohoda obyvatel města, která bude sloužit jako návod, co, kdy a v jaké oblasti je potřeba provést, co nám to přinese a kde na to vezmeme peníze. Samozřejmě to nepůjde hladce a bez poctivé práce. Strategický plán bude třeba každoročně aktualizovat a upravovat. Bude ale stanoven základní směr, se kterým bude ztotožněna velká část občanů a který se díky tomu nebude po volbách každé čtyři roky měnit.

Dokonce i v České republice jsou už dnes města, kde to podobně funguje. Přál bych si, aby to tak bylo i ve Vysokém Mýtě. Bohužel realita je šedivější a předchozí řádky u nás mohou vyznít až jízlivě. To mě mrzí. Na druhou stranou každý začátek je těžký a pokud chceme, můžeme se učit i z vlastních chyb.

Ve schránce jste asi všichni objevili “Dotazník občana města Vysoké Mýto – rozvoj města”, který je součástí projektu “Strategie rozvoje a efektivní řízení města Vysokého Mýta”.

Není snadné si pod tím něco konkrétního představit, jedná se však především o vytvoření vize města Vysokého Mýta, tedy strategického plánu.

Zde je na místě zmínit, že strategický plán je něco jiného než plán územní. Územní plán popisuje “pouze” fyzický prostor města, kdežto plán strategický by měl pojednat ostatní oblasti (školství, sociální, ekonomiku…). V ideálním případě by územní plán měl být jeho součástí. Strategický plán má oproti plánu územnímu jednu obrovskou výhodu – jeho pořízení není upraveno žádným zákonem. Každé město tak k jeho vytvoření může přistoupit zcela podle svých potřeb.

V našem případě budou součástí celého projektu ještě další dva dokumenty – strategie rozvoje samotného Městského úřadu a informační strategie. Zde je ještě těžší představa, co bude výsledkem, ale zajímavě zní například citace “umožnit občanům maximální kontrolu naplňování programu politické reprezentace města”.

Celkové náklady na projekt budou přes 3,5 mil Kč, z toho město získá na dotacích přes 3 mil. Kč. Získání takových peněz je úspěch, ale nemá smysl si něco nalhávat. Právě dotace většinou bývají v naší zemi hlavní, někdy i jedinou motivací pro “realizaci” projektu a Mýto není výjimkou.

To podle mě dokazuje i dotazník. Příliš komplikovaný text, příliš mnoho nesrozumitelných otázek s příliš komplikovaným hodnocením každého spíše odradí. Nesmyslně krátký termín pro odevzdání byl naštěstí o několik dní prodloužen, stranou ponechám také chybějící kolonku “podnikatel” v jedné z úvodních otázek. Co mě mrzí nejvíc, je fakt, že se z dotazníku téměř nic nedovíme a že to dokonce působí jako záměr.

Na co jsou obyvatelé Vysokého Mýta hrdí? Co naopak nesnášejí? Co od města očekávají? Co by mu rádi nabídli? Takové otázky zde nehledejme.

A co zjistíme z odpovědí? Dejme tomu, že u otázky “Odvoz odpadů a čištění ulic” vyjde výpočtem spokojenost 7,235 a bude to “druhá nejdůležitější alternativa”. Co to však znamená? Je taková spokojenost velká nebo malá? Co lidem na práci technických služeb vadí, co naopak oceňují, co by chtěli zlepšit? Jinými slovy, co má město činit, aby se spokojenost blížila 10? To se budeme moci pouze domýšlet.

S nadějí se proto upínám k veřejnému projednávání strategického plánu. Mají být zorganizována tři jednání, což považuji za poměrně malé číslo. Pokud však budou kvalitně připravena, mohou být obrovsky přínosná.

Neobejde se to ale bez účasti občanů. Stále doufám, že radnice zabezpečí patřičnou publicitu a zázemí těmto setkáním, jako například nepřehlédnutelné plakáty, hlídání dětí a drobné občerstvení. S napětím také očekávám, nakolik my, občané, svojí účastí vyjádříme zájem o další osud města. První příležitost se nám naskytne již 31.10.2013 od 15:30 v M-klubu.

Když budu parafrázovat otázku č. 4.5., šestý řádek, prostřední sloupec z Dotazníku občana města Vysoké Mýto – rozvoj města:

Příští týdny prověří, zda příjmy obce z peněz nás, daňových poplatníků EU, umíme užít účelně a vyváženě.

Jiří Šafr

2013-10-17

související odkazy:

základní informace o vysokomýtském projektu

http://www.esfcr.cz/projekty/strategie-rozvoje-a-efektivni-rizeni-mesta-vysokeho-myta

informace o projektu na stránkách města

http://urad.vysoke-myto.cz/zpravy-mainmenu-164/8975-zahajeni-projektu-strategie-rozvoje-a-efektivni-rizeni-mesta-vysokeho-myta

http://urad.vysoke-myto.cz/realizovane-projekty/8973-zahajeni-projektu-strategie-rozvoje-a-efektivni-rizeni-mesta-vysokeho-myta

příklad kvalitního dotazníku a jeho analýzy z Ústí nad Orlicí

http://www.ustinadorlici.cz/files/2011/prezentace_analyzy_uno-070611.pdf

náhodně “vygooglovaný” příklad kvalitní práce města na strategickém plánu

http://www.novyjicin.cz/cz/rozvoj-mesta/rozvojove-programy-a-projekty/

skvělý strategických plán New Yorku (anglicky)

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.