Jak otevřít radnice občanům?

Sdílíme s laskavým svolením webu NášStát.cz

Jak otevřít radnice občanům?

27. 3. 2015 | Aktuální dění

Zveřejňování informací, efektivní kontrolní mechanismy, precizní dokumentace k zásadním rozhodnutím a respekt k opozici. Tyto stěžejní body dobrého vládnutí v komunální politice vzešly z konference Otvírejme radnice II., která přilákala do Prahy 120 zastupitelů a aktivních občanů z celé ČR. Společně s politology, advokáty a experty řešili, jak české radnice učinit více transparentní a vstřícné vůči občanům. Zde je možné zhlédnout záznam z konference.

V poslední době prochází česká komunální politika malou renesancí. Přibývá lidí, kteří se zajímají o dění ve své obci, a starostů, kteří se nebojí jim naslouchat. Konference Otvírejme radnice chce tento trend podpořit a poskytnout novým zastupitelům a aktivním občanům praktické znalosti i podporu,“ říká Jiří Knitl z Fondu Otakara Motejla, který spolu s Vysokou školou ekonomickou v Praze konferenci zorganizoval.

Jak se daří novým zastupitelům?

Zastupitelé, kteří vzešli z aktivistického podhoubí, přišli na radnice s velkou chutí měnit věci k lepšímu. Často ale narážejí na nečekané překážky. Problematický může být třeba přístup k informacím, které zastupitelé potřebují pro své rozhodování, např. zápisy z jednání rady. “Největším překvapením pro mne bylo zjištění, že naše radnice je zavřená nejen občanům, ale i zastupitelům obce a brání nám v přístupu k informacím, na které máme z výkonu svého mandátu zákonné právo,“ říká Renata Chmelová, zastupitelka na Praze 10.  Nadějné zprávy ale přicházejí kupříkladu z Prahy 7. “Otočili jsme zavedená pravidla. Zveřejňujeme vše, co není tajnou nebo citlivou informací. Na zasedání zastupitelstva jsme vyčlenili dvakrát 30 minut na podněty občanů a body, které občany zajímají, předřazujeme,” řekl starosta Prahy 7 Jan Čižinský

Přibývá otevřených radnic, ale i zavřených zastupitelů
Na zastupitele prosazující transparentnost číhají i nástrahy. Jak upozornil Jakub Blažek, advokát specializující se na trestní odpovědnost politiků a úředníků, za posledních pět let bylo stíháno 259 zastupitelů. “Zatímco v roce 2010 bylo trestně stíháno pět zastupitelů, tak v roce 2013 jsme již zaznamenali 75 trestně stíhaných zastupitelů a v roce 2014 pak 69,” říká Blažek. Jak sám uvádí, tyto čísla vychází z informací poskytnutých Unií obhájců a z kauz medializovaných sdělovacími prostředky.

Právní experti proto doporučují vzdělávat politiky i úředníky, pořizovat precizní zápisy z důležitých jednání a mít rozhodnutí podložená jasnými faktickými argumenty. Zastupitelé musí spravovat veřejný majetek s péčí dobrého hospodáře, ne vždy ale dostatečně rozumí všemu, co schvalují. V takovém případě je důležité opatřit si stanovisko odborníka, např. znalecký posudek.

Diskutovalo se též o nových trendech – otevírání dat měst, zveřejňování smluv nebo využívání sociálních sítí pro komunikaci s občany. Nováčci na radnicích, zejména ti, kteří se v opozici dostali do složité situace, ocenili praktické tipy a zkušenosti i možnost setkání se zkušenějšími kolegy.

Prezentace ke stažení

Jsem v radě a co s tím? Jsem v opozici a co s tím?  (prezentace MS Powepoint)Jsem v radě a co s tím? Jsem v opozici a co s tím?  – Karel B. Müller (VŠE v Praze)

Majetek obcí a trestní odpovědnost (prezentace MS Powepoint)Majetek obcí a trestní odpovědnost – Adam Jareš (Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR)
Jak otevírat, aby nás nezavřeli? (prezentace MS Powepoint)Jak otevírat, aby nás nezavřeli? – Marek Zelenka (Oživení)
Radniční periodika (a jejich alternativy) jako platforma veřejné komunikace (prezentace MS Powepoint)Radniční periodika (a jejich alternativy) jako platforma veřejné komunikace – Oldřich Kužílek (Otevřená společnost)

Otevřená data a zavřené radnice (prezentace MS Powepoint)Otevřená data a zavřené radnice – Jiří Knitl (Fond Otakara Motejla)

Jak zveřejňovat smlouvy  (dokument Adobe PDF)Jak zveřejňovat smlouvy – Jiří Skuhrovec (Centrum aplikované ekonomie)

Fotografie z konference.

Děkujeme všem partnerům, kteří pomohli konferenci uskutečnit! Byli jimi HlídacíPes.org, Klub mladých politologů, Otevřená společnost, Oživení, Takeplace a Transparency International ČR.

http://www.nasstat.cz/aktualni-deni/jak-otevrit-radnice-obcanum/

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.