Odpovědně a slušně, ne líbivě a konfrontačně

01 Mgr. Jan ŠtanglJako zastupitel se aktivně účastním jednání zastupitelstev. Podle mého jsou jednání zastupitelstva od toho, aby se na nich projednaly věci, které jsou zásadní. Často k nim nejsou podklady kompletní, nebo jen s krátkým časovým předstihem, a proto dochází k tomu, že jednání trvá delší dobu a nedodržuje se jednací řád. To ale není vina tzv. opozice, ale právě osoby, která by měla jednání řídit, tedy starosty Souška. Nebudu hodnotit nedávné mediální výroky p. Nováka o konstruktivnosti a politické kultuře. Jsem toho názoru, že slušnost by byla se nejprve seznámit s problematikou, než o ní budu psát do tisku. Toto bych učinil a skutečně se seznámil s touto oblastí, předtím, než bych toto téma vyvolával.

Co se týče jednání zastupitelstva, byl jsem dokonce svědkem toho, že na zastupitelstvu se nejmenovaný zastupitel tzv. „koalice“ (ze strany Patriotů) vyjádřil k otázce konání Týdne hudby v amfiteátru slovy, že je mu to jedno, že stejně nepůjde na náměstí ani do amfiteátru, a že ho to nebaví a sebral se a odešel z jednání zastupitelstva před jeho ukončením. Zdržím se hodnocení tohoto jednání, to ponechám na každém.

Četl jsem nedávný článek v MF Dnes o předvolební situaci v Mýtě a nerozuměl jsem, podle čeho redaktor vybíral osoby, které se v tisku vyjadřovaly. Především jedna osoba neměla vůbec praktické zkušenosti s fungováním zastupitelstva, nezaznamenal jsem jeho účast na něm a už vůbec žádný přínos pro rozhodování a fungování města. Sám nemám rád atmosféru konfrontace, nicméně zcela otevřeně se hlásím k tomu, že nesnáším demagogii a populismus. Zmiňovaný článek v novinách jsem četl opakovaně a musím říci, že ve mně vyvolal dojem neznalosti a ostré konfrontace ze strany p. Nováka. Třeba je to osobní dojem, ale právě tento článek byl pro mě signálem, že se tímto způsobem politická kultura v Mýtě nezlepší. Stále si v hlavě opakuji, že to, co dělám, je pro lidi, pro Mýto, že moje snaha není o mém osobním prospěchu – naopak má osobní a příjmová sféra politickou aktivitou trpí. Podobné názory lidí na práci zastupitelstva mi ale chuť do práce nepřidávají. Věřím ale, že pokud budou v zastupitelstvu rozumní lidé, kteří sami půjdou druhým příkladem, situace se zlepšit musí.

Snažím se jít příkladem, pokud to je jen možné, vyhýbám se osobní konfrontaci a řeším věci konstruktivně. Pevně věřím, že stejně takto budou činit i zbylí kandidáti do komunálek, zanechají populistických výkřiků, a když se jim toto podaří, třeba i jako bonus přinesou něco konstruktivního ku prospěchu Mýta. Já mám zcela jasnou představu, jak se má město řídit, aby se nám všem v něm dobře žilo. To nezajistíme tím, že bychom urychlovali jednání zastupitelstva a vyhýbali se konfrontaci s někým, kdo dělá ve městě věci, které nejsou k jeho prospěchu. Mírně ve mně zmiňovaný článek v MF Dnes vyvolal paralelu k předvolebním výkřikům a rétorice stany Věci veřejné – kam její politika vedla a co pro nás přinesla, si jistě představí každý sám. Chceme, aby se toto opakovalo?

 

Mgr. Jan Štangl  (TOP 09)

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.