Martin Krejza: Má Vysoké Mýto kompetentní vedení?

Vysoké Mýto – Reakce na článek starosty Vysokého Mýta: Pracuje opozice ve Vysokém Mýtě skutečně pro občany?Do novin píši nerad. Daleko raději diskutuji z očí do očí. Když už mě ale starosta ve svém článku přímo vyzval, nezbývá mi než reagovat.

Samotný starostův článek je ukázkou politické „nekultury“, kterou pan Soušek do našeho města zavlekl. Neustálé překrucování faktů a ničím nepodložená obvinění. Je otravné na to vše reagovat, ale pusťme se do toho.
Kauza supermarket – stručné chronologické shrnutí:
Prosincové zasedání zastupitelstva města loňského roku – zastupitelé se poprvé dozvídají o záměru stavby hypermarketu a kruhové křižovatky jako vyvolané investici, kterou zaplatí investor. Starosta města nepravdivě informuje zastupitele, že komise podnikatelů se záměrem souhlasí. Neexistuje žádný zápis z jednání komise, který by potvrzoval, že se o tématu vůbec mluvilo, natož s ním souhlasilo.
Počátek roku 2013 – záměr je skutečně předložen komisi podnikatelů a ta s ním nesouhlasí. Mezi živnostnickou a podnikatelskou veřejností začíná podpisová akce proti stavbě hypermarketu.
Březnové zasedání zastupitelstva města – během dlouhé diskuze zastupitelů a veřejnosti se zvažuje přínos pro město v podobě kruhové křižovatky a negativní dopad dalšího hypermarketu na život ve městě. Dvakrát padne návrh na stažení bodu změny územního plánu z programu, na důkladnější prodiskutování a zvážení všech dopadů, případně svolání veřejného slyšení k tomuto záměru. Starosta trvá na hlasování s tím, že věc spěchá a musí být rozhodnuta rychle. Hlasování dopadlo jednoznačně. Pro návrh se vyslovilo pouze pět zastupitelů z jednadvaceti. Osobně jsem vyzval starostu, aby bez ohledu na hypermarket dále jednal s ředitelstvím silnic a dálnic, které má na starosti silnici I/35, o výstavbě kruhové křižovatky ze státních prostředků. To starosta odmítl s tím, že ŘSD ve městě nikdy nic nezaplatilo a nezaplatí, a tudíž je zbytečné s ním jednat.
Několik týdnů po březnovém zasedání je radě města doručena petice s cca 250 podpisy občanů Vysokého Mýta i jiných míst České republiky, kteří vyjadřují podporu zamýšlenému hypermarketu a kruhové křižovatce. Místo toho, aby starosta a rada města o petici informovali na příštím zasedání zastupitele a ti rozhodli o případném dalším jednání, pokoušejí se obejít rozhodnutí zastupitelstva a zařazují tento bod opět na jeho jednání v červnu. Tři dny před ním navíc svolávají veřejné slyšení. Neumím si vůbec představit, že by jakákoli porevoluční rada města mně nebo mému předchůdci takový postup schválila.
Kauza míří do finále. Živnostenská veřejnost organizuje petici proti hypermarketu, kterou během krátké doby podepisuje cca 1800 občanů Vysokého Mýta a blízkého okolí. Samotné veřejné slyšení má tragikomický průběh. Hned v jeho úvodu ředitel ŘSD Pardubice Ing. Bohumil Vebr prohlásil, že pokud křižovatku nepostaví investor hypermarketu, zaplatí a zrealizuje ji stát. Tím padl hlavní argument celé záležitosti. Samotný zástupce investorů pak na vyzvání prohlásil, že se mu křižovatku také příliš platit nechce, zaměření hypermarketu zatím není jisté a investoři musí zůstat v anonymitě. Někteří občané se udiveně dotazovali, proč vůbec bylo slyšení svoláno, když už v březnu zastupitelstvo rozhodlo. Dostalo se jim lapidární odpovědi, že tak rozhodla rada, což byl bohužel fakt. Pod tíhou těchto událostí byl pak bod z jednání zastupitelstva stažen.
Co všechno se panu starostovi v této kauze „podařilo“?
Nepravdivě informoval zastupitele, pokoušel se obejít rozhodnutí zastupitelstva, aktivoval proti sobě živnostenskou a podnikatelskou veřejnost včetně mohutné petice, o křižovatce vůbec nejednal s ředitelstvím silnic a dálnic, vykoledoval si výzvu k rezignaci nejen od opozice, ale především od dlouholetého bývalého místostarosty pana Stratílka a zástupkyně živnostenské veřejnosti paní Duškové. Jako třešničku na tomto nepovedeném dortu si vysloužil, že zastupitelstvo města dalším jednáním s ŘSD pověřilo raději místostarostu města.
Názor na to, kdo a jak pracuje pro občany Vysokého Mýta, nechť si laskavý čtenář udělá sám. K dalším invektivám pana starosty se zde vyjadřovat nebudu, protože tak již podrobněji učinili moji kolegové a veřejnost na webovém portálu www.nasemyto.cz.

Martin Krejza

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.