Naučné zastavení – Jungmannovy sady

Hydromorfologie – korytotvorné procesy

 

Při procházce parkem můžeme na tomto místě sledovat počínající procesy utváření řečiště. V trase původní cesty vidíme v horní části toku počátky hloubkové eroze. Jedná se o stejný proces, který za stovky let vytvořil slavné kaňony (např. Grand Canyon na řece Colorado v USA). Ve střední části toku vidíme, že s ubývající energii tok přechází v pěkné meandry a v konečné fázi se rozvětvuje a mizí v proudění připomínající delty velkých řek. Za pozornost rovněž stojí možnost sledování transportu sedimentů. Materiál unášený větší silou v horní části je posunován a následně ukládán v dolní části toku. Máme tak naprosto unikátní příležitost pozorovat tyto procesy uprostřed města, aniž bychom kvůli tomu museli podnikat daleké výpravy k velkým tokům a sledovat je po celé jejich délce od pramene k ústí. Zároveň můžeme ocenit mimořádný příklad podpory technického vzdělávání. Zde máme na mysli studenty oboru vodních toků na místní střední a vyšší odborné škole, kteří si zde mohou v praxi ověřit teoretické poznatky získané ve školních lavicích. Bylo by pěkné využít této neobyčejné možnosti k výzkumné a vědecké aktivitě studentů, kteří by zde mohli zkoumat právě třeba transport sedimentů za různých průtoků/srážek.

Jen doufejme, že nikoho nenapadne vyčistit záchytný žlábek, který by srážkové vody svedl mimo řečiště a došlo by tak k zastavení výše popsaných procesů. To by jistě byla velká škoda!

 

IMG_5505

 

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.