Pozvánka na nahlížení do dokumentace IVECO

Co konkrétně připravuje firma Iveco? Co je uvedeno v projektové dokumentaci? Kudy bude firma zásobována? Kudy se bude jezdit na nové parkoviště? Jak budou vypadat protihlukové stěny? Jaký budou mít tyto zásahy vliv na vzhled a chod města? Bylo to ověřeno například v dopravním modelu? Byly projekty projednány v komisích rady Města a s jakým výsledkem? Jak se k záměrům vyjádřil městský architekt? Podařilo se již firmě Iveco získat požadovaná stanoviska hygieny, hasičů a ostatních organizací? ….

Vás všechny, koho odpovědi na tyto otázky zajímají, si dovolujeme pozvat, aby šli s námi nahlédnout do dokumentace k probíhajícím územním řízením firmy Iveco.

Kdy?
V pondělí 2.11. v 15:00

Kde?
Na Městském úřadě Vysoké Mýto, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
B. Smetany 92 (budova na náměstí; pravděpodobně budeme v některé ze zasedacích místností)

Jak a proč?
Firma Iveco Czech Republic, a.s., zastoupená firmou Tebodin Czech Republic, s.r.o. podala dvě žádosti o vydání územního rozhodnutí. A to na

Rozšíření výrobního závodu IVECO ČR (dále „Rozšíření závodu“) a
Rozšíření výrobního závodu IVECO ČR pro zvýšení kapacitních možností a zavádění nových typů výrobků: nové parkoviště (dále „Parkoviště“)

Obě tato řízení právě probíhají.
Díky charakteru řízení je v obou případech nařízené veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě, a to:

u Rozšíření závodu na úterý 3. 11. 2015 v 10:00 hodin,
u Parkoviště na pátek 13. 11. 2015 v 9:30 hodin

Jednání jsou veřejná, proto se jich může účastnit kdokoliv.
Stejně tak kdokoliv může do té doby nahlížet do dokumentace, která je k dispozici na stavebním úřadu, a to kdykoliv v úředních hodinách.
„Hromadné“ nahlížení do dokumentace, na které Vás zveme, je výhodné, protože „víc očí víc vidí“ a společně s Vámi se v dokumentaci lépe zorientujeme. Méně také zatěžuje stavební úřad, protože do dokumentace nahlíží ve stejný čas hned několik zájemců najednou.

Proč je to důležité?
Je to poslední šance vyjádřit se k umístění staveb.
Všichni víme, že další vývoj Vysokého Mýta je úzce spjat s vývojem firmy Iveco, největším zdejším zaměstnavatelem. Firma nyní plánuje výrazné změny ve svém provozu, což bude mít pravděpodobně vliv na fungování celého města, tedy každého z obyvatel.
Způsob projednávání tomu odpovídá a naznačuje, že se jedná skutečně o velké změny, do kterých (podle zákona) může (a má) mluvit každý:
účastníci řízení mají možnost podat námitky
všichni ostatní mohou podat „pouze“ připomínky (námitky mají větší váhu než připomínky),
a to nejpozději při veřejném ústním jednání. Na pozdější námitky nebo připomínky nebude brán zřetel!

Možná dokonce právě Vy jste účastníkem řízení, ověřit si to můžete na úřední desce Vysokého Mýta (viz odkazy níže) a na připojených obrázcích.

 

Pozvánku posíláme všem zastupitelům. Ty si dovolujeme upozornit, že účastníkem územního řízení je vždy město. A to proto, aby mohlo účinně svými námitkami hájit zájmy své a všech svých obyvatel.
Pozvánku posíláme také do firmy Iveco. Je tedy možné, že se nahlížení do dokumentace zúčastní také zástupce firmy a/nebo projektanta.

odkazy na úřední desku Města Vysoké Mýto:
Rozšíření závodu
http://deska.vysoke-myto.cz/spravni-rizeni/11310-zahajeni-uzemniho-rizeni-rozsireni-vyrobniho-zavodu-iveco-cr
http://deska.vysoke-myto.cz/spravni-rizeni/11348-oznameni-o-zmene-ucastniku-rizeni-rozsireni-vyrobniho-zavodu-iveco-cr

Parkoviště
http://deska.vysoke-myto.cz/spravni-rizeni/11334-oznameni-zahajeni-uzemniho-rizeni-nove-parkoviste-iveco-czech-republic-a-s
http://deska.vysoke-myto.cz/spravni-rizeni/11358-iveco-czech-republic-a-s-uzemni-rizeni-nove-parkoviste-vyrozumeni-o-ucastenstvi-jinych-osob

Budeme rádi za šíření pozvánky.
Těšíme se na setkání v pondělí 2.11. v 15:00 v budově MěÚ na náměstí.

Za spolek .proMejto

Jiří Šafr

IvecoParkoviste IvecoRozsireni

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.