Rozhovor s lídrem kandidátky ODS Ing. Martinem Krejzou

MK 2Jaké jsou priority vašeho programu, se kterým jdete do letošních voleb?

My jdeme do voleb s komunálním programem. Neslibujeme voličům nic, co není v kompetencích města a co bychom nedokázali v následujících čtyřech letech splnit. V centru naší pozornosti je každodenní život. Pod tím si představujeme zvýšený důraz na pořádek a úklid města, opravy chodníků a komunikací, důslednou údržbu parků a především dětských hřišť. Další velkou prioritou je zvýšení bezpečnosti ve městě, což chceme řešit dalším personálním a materiálním posílením městské policie a její ještě užší spoluprací s Policií ČR. Samozřejmě kromě této každodenní drobné práce chceme realizovat i investiční projekty směřující vesměs ke zvýšení komfortu života v našem městě. Projekty do zeleně jsou podrobněji popsány v druhé části našeho volebního programu a jsou to centrální park v sídlišti Družba, dokončení úprav v parcích kolem historického středu města a příprava studie a počáteční realizace příměstské odpočinkové zóny na Postulánku a Vinicích. K tomu samozřejmě patří i cyklostezky s patřičnou vybaveností. Důležité jsou však všechny body našeho programu. Město je složitý organizmus a je třeba, aby se všechny jeho součásti vyvíjely pokud možno rovnoměrně. Z nedostatku prostoru si dovolím tedy odkázat na náš program, kde jsou jednotlivé oblasti alespoň heslovitě pojednány.

S jakým cílem jdete do voleb? S jakým volebním výsledkem byste byli spokojeni?

Logickým cílem každého volebního uskupení je samozřejmě vítězství ve volbách a nejinak je tomu i s námi. Zároveň jsme však realisté. Uvědomujeme si, že ODS není momentálně „sexy“ značka, takže vítězství ve volbách není příliš pravděpodobné, ale chceme být důstojným a dostatečně silným partnerem dalším stranám v budoucí koalici, která bude město řídit po příští čtyři roky.

Nebylo by tedy pro vás výhodnější kandidovat pod jinou značkou než je ODS?

Pravděpodobně bylo a nahrával by tomu i fakt, že většina našich kandidátů není členem ODS. Nicméně toto řešení všichni kandidáti zamítli s tím, že ODS ve Vysokém Mýtě se nemá za co stydět a měnit značku jen proto, že jiná by mohla být právě teď výhodnější, nám připadá pokrytecké a nezásadové.

S jakými stranami předpokládáte povolební spolupráci?

Našimi přirozenými partnery jsou KDU a TOP 09, se kterými jsme strávili poslední čtyři roky v opozici, což byla sice nelehká, ale zároveň velmi poučná zkušenost, která nás i lidsky velmi sblížila. Dalším vhodným partnerem se jeví ANO, ale v zásadě jsme otevření všem, se kterými najdeme programovou a elementární lidskou shodu. Spolupráci na jakékoli úrovni vylučujeme pouze se současným starostou Ing. Souškem. Jeho politický styl, založený na permanentní kampani, překrucování skutečnosti a pomlouvání oponentů, je pro nás naprosto nepřijatelný, nemluvě o jeho „slavné“ cestě na Krym, kvůli které jsme byli pro smích celé republice. Nebudeme také spolupracovat ani s KSČM. Nikdy jsme to nedělali a nehodláme na tom nic měnit.

A jaké jsou vaše osobní ambice?

Šíře mého zapojení do vedení města závisí na výsledku voleb. Jsem lídrem kandidátky a tím deklaruji, že mi na tom, kam směřuje město Vysoké Mýto, vždy velmi záleželo a záleží. Dostane-li naše kandidátka od voličů dostatečně silný mandát, jsem připraven si opět přeorganizovat svůj život a ujmout se některé z uvolněných funkcí, případně já i mé kolegyně a kolegové se s plnou zodpovědností a rádi zhostíme rolí radních, předsedů či členů výborů a komisí. Na tyto pozice máme mnoho vhodných kandidátů.

Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám ve volbách co možná nejlepší výsledek.

1122ODS-VM_2014_investicni_projekty_Sestava 1

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.