Otevřený dopis zastupitelům města Vysokého Mýta

Vážené kolegyně zastupitelky, vážení kolegové zastupitelé,

 kolegyně a kolegové radní!

 

Dovolte mi, prosím, abych vás všechny oslovila svým otevřeným dopisem. Všichni máme svůj rozum, svou čest a své svědomí. Všichni jsme před téměř čtyřmi roky složili slib zastupitele. Všichni bohužel vidíme, že projednávat problémy na veřejných zasedáních zastupitelstva je čím dál tím obtížnější. Nechci nikoho napadat, urážet, zesměšňovat. Jenom se ptám. Ptám se na to, co nevím, co se chci dozvědět, co mi dělá starosti, co chci pochopit. A zveřejňuji to, co jsem zjistila.

Jako zastupitelé rozhodujeme o mnoha věcech ve městě. O tom, jak bude město vypadat, kolik a za co budeme společně utrácet, i o dalších více či méně podstatných záležitostech. Za tato rozhodnutí neseme zodpovědnost. Každý z nás. Měli bychom vědět a znát pro co, jak a proč hlasujeme. Máme možnost se před svými rozhodnutími ptát, diskutovat, konzultovat. Nikdo nejsme vševědoucí…

Botanická zahrada. Místo kdysi hezké a příjemné. Kdysi. Jedna z několika částí plánovaného zeleného prstence kolem historického jádra města. V roce 2010 jsme měli projekt zahradního architekta Sendlera včetně vizualizace připravený k realizaci. Prostor pro relaxaci, procházky, hry, setkávání i odpočinek. Zajímavý mobiliář. Cena realizace? Přibližně 15 miliónů. Projekt jsme zavrhli. Kdy? Proč? Pamatujeme se ještě?

Nyní jsme těsně před zahájením stavby s názvem „Stezka botanickou zahradou“. Nemám nic proti snaze zlepšit prostředí v uvedené lokalitě, naopak. Nemám nic proti firmě, která projekt Stezky vypracovala. Jen se ptám. Dřív, než bude konečné hlasování. Dokud je ještě čas.

Jak bude nyní tzv. Botanická zahrada vypadat? Pro koho je určena? Budou tam lidé chodit? A pobývat? A cítit se dobře? Co všechno tam bude? Kolik to bude stát? Jsou to účelně vynaložené milióny? Počítáme s tím v rozpočtu města?

Co se teď najednou změnilo? Nebylo to najednou…  A (nejen) já jsem u toho byla. Měli jsme vždy správné a úplné informace?

 

V radě města se o úpravách v botanické zahradě znovu začalo hovořit v říjnu 2012:

1098/12

Rada města s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou MDS projekt s.r.o., Vysoké Mýto-Město, Försterova 175, IČ: 27487938 na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a výběr zhotovitele na akci: Stezka botanickou zahradou ve Vysokém Mýtě za nabídkovou cenu 88 800,- Kč bez DPH a 106 560,- Kč vč. DPH.

Termín: do 30. 11. 2012

Zodpovídá: vedoucí OIN

 

V únoru 2013 vzniká Dodatek č.1 SOD s firmou MDS projekt, cena projektové dokumentace se zvyšuje na 231 424,60 Kč. Předpokládaná cena realizace je již 5,5 miliónů Kč:

209/13

Rada města schvaluje

investiční záměr na akci „Stezka botanickou zahradou ve Vysokém Mýtě“ dle předloženého návrhu a pokračování přípravy této akce dle investičního záměru, který je přílohou k tomuto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2013

 

V únoru 2014 jsme pokročili:

225/14

Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy se společností MA projekt, spol. s r.o., Patočkova 1638/67, 169 00 Praha 6, IČ: 28436318, na komplexní administraci veřejných zakázek na stavební práce a dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na akce „Stezka botanickou zahradou“ a „Rekonstrukce ulice Odbojářská“, za celkovou nabídkovou cenu, která bez DPH činí 50.000,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2014

 

2. dubna 2014 jsme zase o kousek dál, cena se šplhá do výše kolem 15 miliónů Kč:

346/14

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci ze SFŽP a případnou realizaci projektu „Stezka botanickou zahradou – Vysoké Mýto“ a zároveň schvaluje přibližnou finanční spoluúčast města na projektu ve výši 650.000,-Kč.

Termín: žádost o dotaci podat do 15.4.2014

Zodpovídá: Referent dotačních projektů

 

361/14

Rada města schvaluje

návrh zadávací dokumentace včetně příloh na veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve formě otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci: „Stezka botanickou zahradou“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2014

 

Rada města měla k dispozici výkresy úprav i přibližný rozpočet až před svým zasedáním dne 2.4.2014. A ostatní zastupitelé? Ti zřejmě až od poloviny dubna 2014, kdy byla, na základě „Petice za transparentní projednávání investičních akcí ve Vysokém Mýtě“ z března 2014 (jak zaznělo na zasedání zastupitelstva 23.4.2014), i tato dokumentace uveřejněna na internetových stránkách města. Bohužel však bez vizualice, protože ta je příliš drahá (ing. Karmín v odpovědi na můj dotaz). Zajímavé je, že na stránkách města stručné informace o úpravách v botanické zahradě provázely, až do zmiňované poloviny dubna 2014, obrázky architekta Sendlera. Přestože už dávno bylo rozhodnuto o jiné variantě, která měla se Sendlerovým projektem společné jen umístění stavby.

Alarmující je i postupně se zvyšující cena „Stezky botanickou zahradou“.  Od předpokládaných počátečních 0,9 milónu Kč, přes 5,5 miliónů Kč v únoru 2013 a 8,7 miliónů Kč v lednu 2014, až po částku přibližně 15 miliónů Kč v současné době (viz www.vysoke-myto.cz).

Jaký je rozdíl obou projektů ve vybavenosti, využitelnosti, přívětivosti tohoto území? Jaký je cenový rozdíl obou variant? Kolik peněz máme schválených na tuto akci v rozpočtu města? Našla jsem, že celkem „pouhých“ 4,7 miliónů Kč. Takže úplně rozhodnuto ještě není.

Vím, že neexistuje jednoduché řešení. Na zasedání zastupitelstva 23.4.2014 bylo navrženo uspořádání semináře, kde bychom se mohli dozvědět vše potřebné. Kde by vystoupili autoři obou verzí úprav bývalé botanické zahrady. Kde by byl čas i prostor k diskusi. Klidné konstruktivní diskusi. Pokud máme správně rozhodnout, je nutné mít úplné, pravdivé a kvalitní informace.  Potřebná vůle k semináři však nebyla. Pro seminář hlasovalo 8 zastupitelů, 2 byli proti, 6 se zdrželo hlasování, 5 zastupitelů chybělo.

Jedná se o velký zásah do veřejného prostoru města. Jedná se o velkou sumu našich společných městských peněz. Proto se ptám.

Kolegyně, kolegové, na základě čeho budeme v radě a na zastupitelstvu hlasovat? Máme skutečně dostatek kvalitních informací? Je nám všechno jasné? Jsme o svém názoru přesvědčení? Co si o tom myslí naši voliči? Máme a budeme mít čisté svědomí a klidné spaní? Budeme jednat podle svého slibu zastupitele?

Vím, že můj dopis je dlouhý, přesto však neobsahuje všechno, co bych chtěla sdělit. Situace je vážná.

Prosím, zamysleme se. Nad tím, jak budeme hlasovat, nad naším městem, sami nad sebou.

Děkuji.

 

Jiřina Šafrová, členka rady města

 

Vysoké Mýto 15. května 2014

Podobné články

2 Responses

Přidat názor
 1. Marta Hošková
  Kvě 28, 2014 - 11:07 PM

  Je až neuvěřitelné, jak se může se změnou politického vedení města změnit názor na již vypracovaný projekt bývalé botanické zahrady. Nikde jsem dosud nezaznamenala, jak vlastně bude nová zamýšlená stezka botanickou zahradou vypadat. Je to snad zbytečné, aby občané města věděli, co se chystá? Stačí nám jen zmínka, že botanickou zahradou povede stezka pro pěší a pro bruslaře na kolečkových bruslích? Mně tedy ne. Stačí mi už pohled na současnou nevkusnou „přelampovanou stezku“, snad aby bylo bezpečno? A co se týče peněz, je mi vlastně jedno odkud se seženou. Ale pokud se zruší původní projekt, který, jestli si dobře pamatuji, počítal i s malým dětským hřištěm atp., kvůli finanční náročnosti, pak nechápu, proč bude obyčejná stezka stát nakonec stejné peníze… . Možná to ale nebude obyčejná stezka, bude něčím zajímavá, interaktivní, moderní, pak tedy proč se o ní nic bližšího nemůžeme dozvědět předem a včas? Nerada bych byla překvapena nedostatkem vkusu a bohužel dostatkem sterility, jako se mi to stalo v novém vstupu do Mklubu a v nově zrekonstruovaném přízemí městského úřadu.
  Marta Hošková

  Odpověď
 2. Ing. Milan Mandík
  Čvn 05, 2014 - 11:10 AM

  Vážení spoluobčané Vysokého Mýta a okolí,
  na výše uvedeném připadu realizace projektu Botanické zahrady lze jasně zadokumentovat jak se zachází z veřejnými penězi a informovaností nás občanů o zásadních investicích, které budou mít
  dlouhodobý dopad na vzhled našeho města a život v něm . Již velmi dobře připravenou investici, z mého pohledu, jak po stránce projektu, tak po stránce jejího projednání hodíme pod stůl a předložíme na poslední chvíli nové řešení, které nebylo dostatečně projednáno nejen s veřejností ale i s odborníky , kteří se podíleli na projektu původním. Přece nemohu uvěřit, že tento projekt, který již město stál přes 900 000,- Kč , zpracovávali diletanti a že je nepoužitelný. Pan architekt Sendler se již odborně vyjádřil. Jistě by mě zajímalo , a nejen mě, odborné vyjádření všech zúčastněných, kteří původní projekt připravovali a schvalovali . Pokud byly nalezeny nějaké podstatné chyby v projektu dodatečně, tak je běžné, že se osloví projektant , který již dostal zaplaceno a požádá se o dopracování . Naskýtá se otázka, proč tak učiněno nebylo a zde se ponechává bohužel právě velký prostor pro spekulace, podezřívání co k takovému jednání současné vedení města vede.
  Plně souhlasím z názorem paní Marty Hoškové, že není možné z dlohodobého hlediska měnit rozvoj a vzhled města každé čtyři roky, podle toho jaká politická reprezentace řídí město, i když mnoho zastupitelů zde již působí několik volebních období.
  Ing. Milan Mandík

  Odpověď

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.