Chceme nemocnici i dialýzu, ale v souladu se zákony

Vysoké Mýto – na aktuální zdravotnické téma jsme rozmlouvali s radní Města Jiřinou Šafrovou.

 2-MUDr_-Jiřina-Šafrová-Kopie

 

 

V dubnovém čísle Vysokomýtského zpravodaje byl otištěn článek exstarosty M. Souška s názvem „Komu vadí nemocnice ve Vysokém Mýtě?“. Píše v něm o svých úvahách, názorech, pocitech a vjemech. Ing. Soušek uvádí, že už jako starosta vnímal snahu některých, jmenovitě pana F. Jiraského a Vaši „zastavit záměr vybudovat dialyzační jednotku ve vysokomýtské nemocnici“. Můžete se k těmto tvrzením nějak vyjádřit?

 

„Nevím, co vnímal pan Soušek, proč to tak vnímal a co sleduje tím, že má potřebu o tom psát. Nepřísluší mi to hodnotit, ani to hodnotit nechci.

Vím, že nejsem proti nemocnici, nejsem proti vybudování dialyzační jednotky v Mýtě, nemám nic ani proti společnosti B. Braun Avitum. Vítám každou aktivitu, která je přínosem pro město a jeho obyvatele, která přináší pracovní příležitosti. Musí však odpovídat zákonům této země.

Vím, že jako zastupitelka a radní musím jednat v souladu se zákonem o obcích, musím se chovat jako správný hospodář vůči městskému majetku. To jsem slíbila ve slibu zastupitele. Jsem si vědomá toho, že jsem zodpovědná všem spoluobčanům, že jsem i trestně zodpovědná.

V probírané kauze „dialýza v Mýtě“ bylo tehdejším starostou M. Souškem jednáno s jedinou společností – B. Braun Avitum. Rada města neměla tedy možnost porovnání podmínek, za kterých je možné dialýzu v Mýtě provozovat, s případnou konkurenční firmou. Společnost B. Braun navrhla smlouvu o nájmu potřebných prostor, kterou vyhodnotil právník MěÚ jako nevýhodnou pro město. To potvrdila i nezávislá právní analýza této smlouvy, kterou si nechalo Město vypracovat. Téměř celý minulý rok právník MěÚ aktivně jednal s touto firmou ve snaze uvést smlouvu do souladu se zákonem o obcích i se zájmy našeho města, aby bylo radním umožněno (po souhlasu na patřičných ministerstvech) smlouvu schválit. To se však dosud úplně nepodařilo. Přesto minulá rada text smlouvy (ne přijetí smlouvy) schválila. A že nová rada ve smlouvě stále shledává problémové body, se mohla veřejnost přesvědčit při diskuzi na posledních zastupitelstvech.

Trvání na právním postupu není snahou zastavit jakýkoliv záměr, pokud je tento záměr v souladu se zákony. Tak to vnímám já.“

 

A jaká je situace dnes?

 

„Stále trvá stav, že nemocnici v Mýtě provozuje Pardubický kraj. V budovách, které jsou majetkem města Vysokého Mýta. Nemocnice má budovy ve výpůjčce, neplatí tedy žádné nájemné. Údržba budov, především budov na Hradecké ulici, je už řadu let minimální, stav budov tomu odpovídá.

Na stránkách města se můžeme dočíst, že „Město objednalo posouzení technického stavu budov Vysokomýtské nemocnice“, to mělo být zřejmě učiněno už před rokem, ještě před jednáním o záměru vybudovat v nemocnici dialyzační jednotku nebo cokoliv jiného. Aby bylo zřejmé, co všechno je nezbytně nutné opravit, než se začne budovat, aby velké investice nebyly zmařeny. Budovat vysoce specializované pracoviště v části neudržované budovy, bez nezbytných oprav budovy jako celku, hrozí komplikacemi až nemožností provozu tohoto pracoviště. Vynaložené náklady v desítkách miliónů Kč by investující firma v tomto případě pochopitelně žádala po majiteli budovy – městu Vysoké Mýto. A to je jeden z problémů, které dosud brání radě města smlouvu podepsat.“

 

„Podle zákona o obcích má město povinnost tuhle skutečnost vzít v úvahu a musí dát průchod zákonu o veřejných zakázkách. Za těchto podmínek je veřejná soutěž nezbytným řešením, aby se město nedostalo do střetu se zákonem.“ řekl nedávno pro Orlický Deník městský právník Libor Poláček. Můžete, prosím, sdělit další podrobnosti?

 

„Protože se přihlásila další firma, která má zájem provozovat dialýzu v naší nemocnici, vyhlásila rada města dne 25.3.2015 výběrové  řízení na pronájem nebytových prostor v objektu Hradecká  167, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto o předpokládané výměře cca 400 m2 – využití pro účely poskytování zdravotnických služeb – dialyzačního pracoviště. Termín podání nabídek: do 30. dubna 2015.

Ve výběrovém řízení bude možné srovnání podmínek, za kterých různé, tedy navzájem konkurenční, firmy jsou schopné provozovat dialýzu v Mýtě. Možná to bude právě firma B. Braun, která bude nakonec nejúspěšnější. Škoda, že nebylo vypsáno toto výběrové řízení už před rokem, mohli jsme být ušetřeni neshod, nedorozumění a osočování.“

 

 

Ptal se Miloš Fogl

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.