Kraj pokračuje v přípravě výstavby přivaděčů

Informovat starosty měst a obcí, kterých se týká výstavba přivaděčů na dálnici D35, bylo v hlavním cílem jednání hejtmana Martina Netolického a náměstka hejtmana pro dopravu Michala Kortyše v Rokytnu a ve Vysokém Mýtě. „Komunikace se starosty obcí na trase dálnice D35 a v oblastech, kterých se týkají modernizace silnic, které dopravu na dálnici povedou, probíhá průběžně individuálně i formou veřejných projednání. Vzhledem k tomu, že se postupně posouváme v jednotlivých stavbách, chtěli jsme informovat detailně starosty vždy v dané lokalitě a případně se informovat o potenciálních komplikacích tak, abychom je mohli včas řešit,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Hejtman Martin Netolický informoval o průběhu staveb, které mají návaznost na dálnici. Uvedl také, že Správa a údržba silnic Pardubického kraje nechala zpracovat stávající poškození krajských silnic při stavbě dálnice D35. „V tuto chvíli se pohybujeme na částce přibližně dvou miliard korun. To jsou velké zásahy do krajských silnic, ale především do krajského rozpočtu. Již nyní víme, že nad rámec memoranda bude nutné sehnat jednu miliardu korun na stavbu přivaděčů,“ řekl hejtman.

„Schůzka byla důležitá hlavně proto, že jsme se dozvěděli, v jakém fázi je příprava přivaděče k dálnici D35 u Vysokého Mýta. Reprezentanti kraje nás ujistili, že úsek, který bude tvořit obchvat Vysokého Mýta, bude řešen samostatně. Přivaděč bude vyprojektovaný a rozdělený tak, že pokud by nastaly časové, technické a případně finanční problémy, tak úsek, který povede kolem města, se bude stavět jako první,“ řekl starosta František Jiraský.

Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ

„Jedná se o objemově nejnáročnější stavbu, jejíž předpokládaná hodnota činí 1,856 miliardy korun. V tuto chvíli je zpracována studie proveditelnosti a geotechnický průzkum. Stavba bude v navazující části projekční přípravy rozdělena na tři samostatné úseky,“ sdělil hejtman Netolický.

Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy „stávající trasa“

V červnu letošního roku bylo vydáno územní rozhodnutí a je dokončováno majetkoprávní vypořádání. Probíhají projekční práce na stupni pro stavební povolení s termínem dokončení na konci listopadu letošního roku. Předpokládaná cena včetně samostatně plánované stavby obchvatu Mostku činí 258 milionů korun.

Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy – „obchvat obce Mostek“

Projekt obchvatu Mostku je veden jako samostatná stavba z hlediska projednávání a inženýrské činnosti. Projekčně je zpracován návrh trasy a podle stanoviska odboru životního prostředí Krajského úřadu Pardubického kraje stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA. Dokončení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí je očekáváno do konce letošního roku.

Modernizace silnice II/312 České Libchavy – Žamberk

„V rámci této stavby je zpracována studie na protihluková opatření a je zpracována dokumentace pro územní řízení. Na základě podnětu občanů obce Dlouhoňovice na možnou zvýšenou hladinu hluku bylo provedeno měření hluku a zpracována hluková studie s tím, že rekonstrukcí silnice dojde ke snížení akustické hladiny hluku,“ sdělil náměstek hejtmana Michal Kortyš. Předpokládané náklady na tuto stavbu jsou 242 milionů korun.

Zdroj: ZDE

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.