Lék na netransparentnost – Zákon č. 106

1377769470_P201308290301101Dosažení otevřenosti není žádná velká věda.

Na dotazy do rubriky Vysokomýtského zpravodaje „Ptejte se starosty“ odpovídá politik. Na dotazy dle „stošestky“ odborník – úředník. Někdy se odpovědi dost liší. Posuďte sami. Odkazy na povinně zveřejňované odpovědi viz odkazy pod článkem.

Podávání žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Podávání žádostí

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají:

písemně

– poštou na adresu
– na podatelně
Žádost lze podat prostřednictvím formuláře.

ústně

– telefonicky

– osobně na jednotlivých odborů,

elektronicky

– zasláním písemné žádosti na adresu elektronické pošty radnice@vysoke-myto.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo prostřednictvím elektronické podatelny.

Písemná žádost musí obsahovat tyto základní informace:

Pro fyzické osoby: jméno a příjmení

adresa bydliště: ulice, číslo popisné, obec, PSČ

datum narození žadatele

požadované informace

Pro právnické osoby: název

adresa sídla: ulice, číslo popisné, obec, PSČ

IČO

požadované informace

Řízení o poskytování informací

Informaci městský úřad poskytuje zpravidla do 15 dnů ode dne doručení, jinak rozhodne o neposkytnutí informace, či její části.
O odvolání proti rozhodnutí městského úřadu rozhoduje věcně příslušný krajský úřad. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, se podává písemně poštou nebo na podatelně městského úřadu, do 15 dnů ode dne doručení (ve smyslu poučení uvedeném v rozhodnutí).
V případě, že nebude žádost o poskytnutí informace vyřízena v zákonné lhůtě, má se zato, že byla odmítnuta, v tom případě může být podáno odvolání dle předchozího ustanovení.

http://urad.vysoke-myto.cz/povinne-informace/zadosti-o-informace

http://urad.vysoke-myto.cz/povinne-informace/odpovedi-na-podane-zadosti

 

(nam)

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.