Oldřich Kužílek: „Radniční periodika musí přestat být hlásnou troubou starostů“

DSC00097Na posledním zastupitelstvu byl diskutován problém nesouladu Vysokomýtského zpravodaje se stávající legislativou.

Potvrzením nezákonného přístupu radnice budiž opakující se komentáře starosty k událostem, které proběhly až po uzávěrce aktuálního čísla. To pak vyváženosti docílit nelze!

 

Znění § 4a Tiskového zákona po loňské novele:

Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku

VYDAVATEL periodického tisku územního samosprávného celku JE POVINEN poskytovat OBJEKTIVNÍ A VYVÁŽENÉ INFORMACE o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.

http://zpravy.ihned.cz/c1-61261160-radnicni-periodika-podlehaji-zakonu

 

Vyjádření šéfredaktorky, která se odvolává na 5 let stará! „pravidla“:

„Pravidla pro vydávání Vysokomýtského zpravodaje, které schválila Rada města Vysokého Mýta již na počátku roku 2009 a současná Rada města je vzala na vědomí též. Nikdy v minulosti se nestalo, aby nebyl zveřejněn příspěvek člena rady nebo zastupitelstva města, nebo aby byla upravena jeho obsahová část.“

Příspěvky členů zastupitelstva jsou zveřejňovány. Problém je v tom, že není každý zastupitel „spisovatelem“.

 

Zde citace spoluautora novely Tiskového zákona Oldřicha Kužílka: „Pokud ale (zastupitel) nepředloží své sdělení, má to redakce těžší, protože musí celkovou vyváženost aktivně zajistit jinak. Bude záležet na chytré organizaci přípravy čísel periodika, jako je například vyhledávání alternativních názorů pomocí rozeslaných anketních otázek anebo včasného avíza, k jakému tématu by se měli představitelé opozice vyjádřit.“

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/oldrich-kuzilek.php?itemid=21652

 

Na posledním zastupitelstvu opozice konstruktivně navrhla nové znění „Pravidel pro vydávání Vysokomýtského zpravodaje“, které by bylo v souladu s platnou legislativní úpravou, to však neprošlo. Podařilo se alespoň přijmout následující usnesení:

87/14 Zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi, aby zajistil posouzení souladu stávajících pravidel pro vydávání zpravodaje s platnými právními předpisy a zároveň zajistil posouzení souladu nově navržených pravidel Mgr. Štanglem s platnými právními předpisy.

http://urad.vysoke-myto.cz/usneseni-zastupitelstva/9441-usneseni-zm-c-2014-05-ze-dne-2342014

 

http://www.otevrete.cz/ucast-obcanu-na-rozhodovani/vyuzivani-radnicnich-novin/rady-k-vylepseni-periodik-23.html

http://www.bezkorupce.cz/radnicni-listy-bez-cenzury/

„Jak se přiblížit objektivní a vyvážené informovanosti v mediích financovaných obcemi“

http://www.otevrete.cz/nase-sluzby/

http://www.otevrete.cz/novinky/redakce-radnicnich-novin-musi-byt-kreativni-a-nezavisle-584.html

http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-13-zari-2013-kterym-se-meni-zakon-c-462000-sb-o-pravech-a-povinnostech-pri-vydavani-periodickeho-tisku-a-o-zmene-nekterych-dalsich-zakonu-tiskovy-zakon-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-19737.html

(nam)

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.