OPRAVDU JSOU VŠICHNI ŠPATNÍ?

Autor Rekonstrukce budov bývalého soudu a vězení, PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., je další z renomovaných architektonických kanceláří, která v nedávné minulosti čelila osvědčené dehonestační taktice muže na radnici.

Formulace „Tuto stavbu bohužel provázelo množství projekčních chyb“ se objevovala opakovaně v místních i regionálních médiích. Objevila se i informace útočící na nízké instinkty vyzkoušené již u zpěváka Kluse – poukaz na „finanční náročnost“ jejich služeb.muzeum_karosářství

 

Reakce PROJEKTILu na tuto chabě podloženou kritiku vyšla v dubnovém Vysokomýtském zpravodaji:

Jako autoři projektu rekonstrukce budovy bývalého soudu a vězení ve Vysokém Mýtě dlužíme čtenářům komentář k několika vyjádřením zveřejněných dne 26. 2. 2014 v týdeníku 5plus2, jejichž obsahem bylo tvrzení o vadách projektové dokumentace. Hned na začátku musíme konstatovat, že se neúčastníme procesu výstavby v pozici autorského dozoru, protože jeho výkon byl zadán jiné společnosti. V této situaci, kdy jako autoři projektu nemáme žádný praktický vliv na průběh výstavby, je jednoduché označit cokoliv, co se na stavbě jeví nesrozumitelným nebo se objeví jako nová skutečnost, za chybu projektu. Můžeme zde prohlásit, že veškeré námi uznané závady projektové dokumentace byly odstraněny a žádná z těchto závad neměla zásadní vliv na průběh výstavby. Naopak se musíme ohradit proti nařčení pana starosty, protože nám nejsou řádně předkládány konkrétní informace o údajných vadách projektu a navíc, jak již bylo sděleno výše, nemáme přístup k procesu výstavby. Z tohoto důvodu odmítáme spekulace starosty o tom, že vícenáklady jdou na úkor projektanta jako škoda jím způsobená. Autorský dozor byl na stavbě prováděn na základě smlouvy, která jej časově omezila na pouhých 200 hodin. Toto omezení jsme již na začátku kritizovali jako naprosto nedostatečné pro úspěšné dokončení tak náročného díla. Z našich zkušeností z podobně objemných a náročných rekonstrukcí významných historických staveb je potřeba autorského dozoru (tedy účasti autora projektu na stavbě) minimálně dvojnásobná. Ve chvíli, kdy byl počet hodin významně překročen, a probíhala jednání směřující prodloužení smlouvy, bylo vypsáno výběrové řízení a na provádění autorského dozoru byla vybrána společnost, která není autorem dokumentace, přičemž nebyly hledány jiné cesty tak, aby byl zachován autorský dozor projektanta. Nebudeme čtenáře na tomto místě zatěžovat právními rozbory situace. Chceme jen konstatovat, že jsme se s takovouto praxí, jakou je výměna autorského dozoru, na našich poměrně úspěšných a větších realizacích nesetkali. Vždy bylo, a dovolíme si tvrdit, že stále je obecným pravidlema v zájmu investora mít na stavbě autora dokumentace. Dodnes máme na valné většině našich realizací velmi pozitivní vztah s investory, kteří nás dále oslovují ke spolupráci. Vážení čtenáři, věřte, že nám jde vždy o zdárné dokončení stavby, a to včetně sledování dalšího vývoje a provozu objektu. Bohužel v tomto případě nám tato možnost byla odepřena a nám nezbývá než se bránit polopravdivým útokům ze strany investora. Pro občany města Vysokého Mýta je tato skutečnost nepříjemná proto, že bude mít určitě dopad na výslednou architektonickou a stavební kvalitu stavby.

PROJEKTIL ARCHITEKTI s. r. o.

http://zpravodaj.vysoke-myto.cz/images/stories/VZ_04_2014_web.pdf

http://zpravodaj.vysoke-myto.cz/images/stories/VZ_03_2014_web.pdf

 

PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.

http://www.projektil.cz/cs/actuality

Autoři úspěšných realizací: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Národní technická knihovna v Praze, rekonstrukce Kostela sv. Josefa a klášterních zahrad v Chrudimi,…

http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/23052/roman-brychta-projektil-architekti-architekti-a-pamatkari-musi-vest-dialog/

Podobné články

One Response

Přidat názor
  1. Jiří Genius
    Čvn 20, 2014 - 11:41 AM

    Podle mě se jedná o jasné porušení zákona, a já bych podal trestní oznámení, ať to policie ČR prošetří.

    Odpověď

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.