Letiště kontra zkušební polygon

IVECO potřebuje polygon, region dopravní obslužnost. Tam patří i letiště.

Velmi si přeji, abychom všichni používali férové argumenty a vedli korektní diskusi. Jen tak můžeme dospět k řešení, které bude prospěšné všem. Anonymní obviňování je k ničemu.

MK 2Textem níže reaguji na pomlouvačný email (viz obr. dole) lživě mi podsouvající nepodporu dominantního zaměstnavatele v Mýtě. Tento je šířen po Ivecu i městě a já a moji kolegové jsme v něm označeni za škůdce. Komu se to pár dní před komunálními volbami hodí, je zřejmé. Za své hlasování se omlouvat nehodlám. Jako vždy si za ním stojím a vysvětlím proč.

 1. 1. Idea využití vysokomýtského letiště vývojovým oddělením Iveca pro potřeby testování prototypů autobusů v rozsahu max. jednoho dne týdně je stará mnoho let a město i aeroklub ji vždy podporovalo
 2. 2. Až do července letošního roku nikdy nepadla ani zmínka o tom, že by se projekt mohl začít realizovat. Na zasedání zastupitelstva města v polovině června o tom nepadne ani slovo
 3. 3. V červenci se najednou dozvídáme, že testovací polygon s využitím i pro výrobu a tedy s každodenním obsazením letiště po celý pracovní týden, je schválen mezinárodním vedením Iveca a je nutné ho realizovat ještě letos, jinak hrozí, že se projekt neuskuteční
 4. Na začátek srpna je svolán k otázce letiště seminář pro zastupitele a hned pár dní po něm mimořádné zasedání zastupitelstva města
 5. Na semináři jsou přítomni zastupitelé vůbec poprvé seznámeni se záměrem. – Ing. Vaněk (Iveco) vysvětluje význam testovací dráhy – Ing. Vopařil a Ing. Jakoubek (Aeroklub) vysvětlují, že navrhovaný rozsah využití letiště pro testování autobusů znamená jeho konec – zastupitelé jsou informováni, že projekt je v souladu s územním plánem – je zmíněna cca 12 let stará smlouva o výpůjčce letištních prostor a ploch Aeroklubu na dobu    90 let, na základě které Aeroklub provozuje veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní    letiště. Všichni zúčastnění se shodují, že je třeba hledat shodu mezi zájmy Iveca a Aeroklubu
 6. Následující zasedání zastupitelstva města přijalo usnesení, že město záměr Iveca podporuje, lokalitu však nespecifikovalo
 7. Na zasedání zastupitelstva města je kauza opět na programu s návrhem pořízení změny územního plánu (mezitím se zjistilo, že projekt s ním v souladu není), což je nakonec přijato.

Tolik ve stručnosti historie. A co se mi na tom nezdá?

 1. Takto se velké projekty, notabene, v nadnárodní společnosti nepřipravují. Musí to být do konce roku hotové, ale není k tomu nachystáno vůbec nic. Nyní je jasné, že do konce letošního roku to nebude a v příštím roce s vysokou pravděpodobností také ne. Tady něco nehraje!
 2. Projekt za cca 150 mil. Kč není pro žádnou firmu s ročním obratem přesahujícím 10 miliard strategickým. Které rodině uvěříte, že má pro ni strategický význam, když investuje do něčeho cca 1,5% svého ročního příjmu? Tady opět něco nehraje!
 3. Změna územního plánu města je proces na zhruba 1,5 roku. Zastupitelstvo musí postupně schválit pořízení, zadání, koncept a finální podobu územního plánu. Pořízení je schváleno, ovšem bez jakýchkoli podkladů. Aby se proces dostal k zadání změny, musí být zpracována studie proveditelnosti, která prokáže nebo neprokáže slučitelnost souběžného provozu letiště a testovací dráhy a za jakého technického uspořádání. Tu musí Iveco objednat u autorizované společnosti. Mělo to udělat hned, když se tento nápad zrodil. Žádné usnesení města k tomu není třeba. Neumím si představit zastupitele, který by byl proti, kdyby studie prokázala, že realizace je možná, veřejné letiště zůstane zachováno a provozovatel letiště prohlásí, že i za těchto podmínek dokáže letiště řádně provozovat.
 4. Již zmíněná dlouhodobá smlouva o výpůjčce, která celý prostor svěřuje do správy Aeroklubu. Konflikt zájmů, který tu je, je pro mě řešitelný jen vzájemnou dohodou. Pokud k ní nedojde, smlouva musí platit. Chci žít ve společnosti, kde právo platí a smlouvy se dodržují.

Na zářijovém zasedání se někdo z občanů ptal, co by mělo vedení Iveca dělat, kdyby se o změně územního plánu nehlasovalo nebo návrh neprošel. Odpověď je jednoduchá: objednat studii proveditelnosti na testovací polygon v prostoru letiště (nikoli nutně v ose stávající vzletové dráhy) a dále objednat u nějaké projekční společnosti vyhledávací studii na jiné možné lokality v okruhu cca 10 km od výrobního závodu pro případ, že by se varianta s letištěm ukázala nerealizovatelnou.

Snad si mi ve výše uvedeném podařilo objasnit svůj postoj.

Martin Krejza (ODS)

Hlasování o letišti

Podobné články

2 Responses

Přidat názor
 1. VĚRKA Fuchsová.
  Říj 01, 2014 - 08:48 PM

  můj názor je že by se obě strany měli dohodnout.

  Odpověď
 2. Soňa Boháčová
  Říj 02, 2014 - 12:30 PM

  Iveco by mělo testovat autobusy někde jinde, třeba tam co byl ten radar. Letiště by se mělo zachovat jak je, může se jednou hodit a třeba se může i zvětšit.

  Odpověď

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.