ANO: vize transparentnosti ve Vysokém Mýtě

LipavskýJedním ze stěženích bodů volebního programu hnutí ANO pro komunální volby 2014 byla transparentnost, či chcete-li princip otevřené radnice. Protože nechceme zůstat pouze u předvolebních slibů, rozpracovali jsme naši vizi transparentnosti, kterou Vám nyní v její struktuře předkládáme. Jednotlivé stěžejní body budeme v dalších článcích podrobněji komentovat a seznámíme Vás s naším názorem na jejich prospěšnost a realizaci v praxi.

Náš návrh koncepce transparentnosti není samozřejmě návrhem bezvadným, ani návrhem, který by bylo možno přijmout bez výhrad. Jde o naši základní představu rozsahu transparentnosti a současně stručný popis jednotlivých opatření, jak k transparentnosti dospět, který bude třeba dále rozvinout.

Jsme si vědomi skutečnosti, že na obsah návrhu bude mnoho různých názorů ze strany občanů a politických stran a hnutí, tak pestře zastoupených v našem vysokomýtském zastupitelstvu.

Jsme si vědomi omezené síly našich dvou hlasů v zastupitelstvu a víme, že prosazování a uplatňování transparentnosti bude postupné. Současně se však domníváme, že na jednotlivých krocích je třeba začít pracovat neprodleně, neboť některé principy a některá opatření mohou být např. zahrnuta do Strategie města. Pokusíme se tak stěžejní principy transparentnosti prosadit i do programového prohlášení rady pro současné volební období.

Podotýkáme, že náš návrh není ničím novátorským, byl vytvořen na základě veřejně přístupných informací a opírá se o dnes již četné zkušenosti jiných měst a neziskových organizací.

Víme, že ve Vysokém Mýtě mnohé prvky uvedené v návrhu, již fungují, případně jsou nahrazeny jinými, obdobnými opatřeními.

Naše koncepce stojí na principu, že cokoliv není ze zákona utajené, mělo by být veřejné, samozřejmě za předpokladu, že zveřejnění nebude poškozovat zájmy občanů města či města samotného.

Základními cíli transparentnosti jsou:

  • Zpřístupnění informace o správě města občanům
  • Omezení korupčního potenciálu a zvýšení hospodárnost nakládání s majetkem města
  • Zapojení veřejnosti do správy města.

Konkrétně chceme prosadit např. častější veřejné projednávání zásadních rozhodnutí s občany města, uveřejňování smluv na internetu, rozklikávací rozpočet na internetu nebo pořizování audiovizuálního záznamu ze zasedání zastupitelstva a jeho zpřístupnění na internetu.

Domníváme se, že Návrh transparentnosti je třeba převzít do programového prohlášení rady, co nejrychleji projednat, zadat jednotlivým odborům úřadu k připomínkování. požádat případně představitele (odpovědné osoby) z jiných obcí a neziskové specializované organizace o sdílení zkušeností a případně též o účast na projednání s občany, vytvořit podrobný plán implementace a tento uplatňovat.

Pevně věříme, že se nám o prospěšnosti transparentnosti podaří přesvědčit vysokomýtské zastupitele napříč celým politickým spektrem a že vytyčené cíle dosáhneme.

Za ANO Jan Lipavský, zastupitel města

Dokument ke stažení: Návrh koncepce transparentnosti.pdf

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.