Nadchod, podjezd, tunel, kruhák…aneb co nás čeká na I/35 ve VM

1Výstavba R 352

Nové bezpečnostní prvky na silnici I/35 ve Vysokém Mýtě

 

 Přijďte se zeptat zástupců Ředitelství silnic a dálnic Pardubického kraje na vše, co Vás zajímá ohledně výstavby rychlostní komunikace R 35. Diskutovat se budou i možnosti vybudování nových bezpečnostních prvků na stávající silnici I/35, která protíná Vysoké Mýto.

 

Setkání se uskuteční dne 10. dubna v 16 hodin v informačním centru R 35 ve Vysokém Mýtě (bývalá zemědělská škola) http://www.r35.eu/infocentrum-r35

Podobné články

2 Responses

Přidat názor
 1. Pavel
  Dub 08, 2014 - 09:46 AM

  Domnívám se, že stavby nadchodu a podjezdu nejsou dobrým nápadem, neboť budou stát nemalé finanční prostředky, způsobí další omezení dopravy v průběhu výstavby a jejich efekt nevyváží vložené náklady. Lépe by bylo v součinnosti s ŘSD urychlit stavbu obchvatu a ne ji naopak oddalovat.

  Nadchod bude muset být tak vysoký, aby pod ním projely nadrozměrné náklady. Tak vysoko se chodcům nebude chtít chodit (podívejte se jak jsou dnes využívány dva podchody) a nadchod bude nevyužívanou stavbou, která ani pohledově Mýto nevylepší.

  Podjezd – zde se bavíme o výrazně větším zásahu a tím i rozsáhlejším omezení dopravy, který krátce po dokončení ztratí význam, neboť odvedením tranzitní dopravy mimo město nebude podjezd potřebný.

  Odpověď
 2. Naše Mýto
  Dub 28, 2014 - 10:29 PM

  Setkání s krajským ředitelem ŘSD se účastnilo cca 40 občanů.
  R35:
  Ředitel Vebr deklaroval snahu realizovat celou trasu ideálně najednou. Výkup probíhá ve směru od Opatovic nad Labem.
  Problémem nejsou peníze, ale legislativní snížení výkupních cen pozemků.
  U Litomyšle je problém s územním plánem po jeho rozporování místním farmářem.
  Na trasu je schválena EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí) a studie proveditelnosti. Tzn., že nelze měnit křižovatky, ale detaily stavby přijdou na řadu až s podrobnou projektovou dokumentací.
  Zpochybnění tunelu Vraclav by oddálilo stavbu min. o 3 roky.
  Kraj je pozadu cca 2 roky ve vztahu k přivaděčům.
  Řešením problémů s účelovými průtahy výstavby je přizpůsobení legislativy německé, či slovenské, kdy nemá nesouhlas vlastníka s prodejem pozemku na trase odkladný účinek – Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury – Stavba se realizuje, soud řeší výši odstupného.
  Záležitost prohlasování komplikuje fluktuace na Ministerstvu dopravy (sedmý ministr za tři roky).
  I/35:
  Jsou třeba úpravy na průjezdu městem. Je nutno zpracovat profesionální odbornou studii dopravního modelu na cca 40-ti místech. Logické je neřešit pouze tranzit, ale komplexně dopravu v celém městě. Zde se předpokládá významná finanční spoluúčast města na studii.
  Studie musí být podrobena transparentní veřejné diskusi!
  ŘSD předpokládá nutnost úprav v trase I/35 ve městě. Nápady s případnými mimoúrovňovými kříženími považuje za nereálné z hlediska financování a času realizace (v ideálním případě 2 roky po R35, což postrádá logiku)
  https://www.facebook.com/pages/Na%C5%A1e-M%C3%BDto-ofici%C3%A1ln%C3%AD-str%C3%A1nka/696017163766436#!/696017163766436/photos/a.696025433765609.1073741828.696017163766436/746857448682407/?type=1&theater

  Odpověď

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.