Informace ze zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta konaného dne 17. 6. 2015

  • Dialýza již mohla ve Vysokomýtské nemocnici fungovat
  • Zkušební dráha na letišti je nereálná
  • Muzeum českého karosářství není muzeem podle litery zákona
  • Z jednání zastupitelstva bude pořizován audiozáznam
  • Po bývalém starostovi je vymáhána pohledávka
  • Dohodou skončil pracovní poměr tajemníka Města

 

 

Zákon o obcích ukládá obci informovat veřejnost o jednání orgánů a informovat občany o činnosti obce. Jelikož zatím nejsou zveřejňovány kompletní informace z jednání zastupitelstva Města Vysokého Mýta, přinášíme několik nejdůležitějších z toho posledního:

 

Dialýza mohla již delší dobu fungovat

V odpovědi na dotaz ke svému článku ve Vysokomýtském zpravodaji (str.13) starosta města Jiraský uvedl, že ředitel Vysokomýtské nemocnice ing. Josef Pejchl mohl pronajmout prostory pro dialýzu přímo a město by mu k tomu vyslovilo souhlas. Tzn., že obě firmy mohly jednat přímo s ředitelem nemocnice. Stejným způsobem jsou pronajímány některé ordinace praktickým lékařům.

 

Zkušební dráha na letišti na letišti je v dohledné době nereálná

Ministerstvo dopravy jakožto „dotčený orgán“ hájí veřejné zájmy, zde konkrétně zachování provozu mezinárodního letiště. V současné době tam, z důvodu bezpečnosti, stavbu nelze umístit. Dráha by totiž zasahovala do ochranného pásma letiště. Vyplývá to z vyjádření ministerstva v reakci na uvažovanou změnu Územního plánu.

Starosta Jiraský citoval z dopisu představitele Iveco Bus Sylvaina Blaise, kde je uvedeno, že ohledně majetkoprávních vztahů dotčených pozemků se odkazuje na dohodu učiněnou s vedením Města již v minulém volebním období. Vkladem Města by mělo být bezplatné poskytnutí pozemků (v hodnotě mnoha desítek mil. Kč – pozn.red.) Dotazuje se, kdo v minulém volebním období takovou dohodu učinil a s kým, když zastupitelstvo ani rada to nebyla!? Není žádný doklad o tom, že by nějaká taková dohoda existovala. Slova se ujal ing. Soušek, leč přímá odpověď ani na opakovaný dotaz nezazněla…

Dopis z dubna letošního roku je první! oficiální písemností Iveca doručenou Městu ve vztahu k letišti.

Přes varování advokáta před případnými právními kroky proti místnímu Aeroklubu, které v důsledku mohou být kontraproduktivní ve vztahu k případnému souběžnému provozu letiště a zkušební dráhy, nakonec zastupitelstvo města uložilo starostovi města „hledat způsob jak vypovědět smlouvu s Aeroklubem“.

Stalo se tak po dlouhé debatě, ze které paradoxně jednoznačně vyplynulo, že na změnu územního plánu nemá aeroklub sebemenší vliv. Ten padá na Ministerstvo dopravy, které se drží platné legislativy. Aeroklub tak byl patrně potrestán za to, že od začátku kauzy upozorňuje na nebezpečí toho, co se nakonec ve vztahu ke změně územního plánu stalo. Neznalost zákona neomlouvá. Tuto však, bohužel, prokázali všechny ostatní orgány a jednotlivci.

 

Muzeu českého karosářství není muzeem podle litery zákona

Muzea by měla podle zákona plnit funkci badatelskou, propagační a prezentační. V současné době jsou v Muzeu českého karosářství pouze výstavní prostory bez těchto funkcí. Za účelem narovnání této skutečnost jsou proto v současné době vedena jednání o spolupráci s Regionálním muzeem.

 

Z jednání zastupitelstva bude pořizován audiozáznam

Usnesení zastupitelstva města č.102/15: Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zajistit do 15. 9. 2015 audio zaznamenávání zasedání ZM a následné zveřejňování záznamů na webových stránkách města.

 

Po bývalém starostovi Souškovi je vymáhána pohledávka

Odpověď na dotaz dle zákona č. 106: Ad 2) Na základě usnesení rady města č. 1364/14 ze dne 16. 12. 2014 je vymáhána částka ve výši 10 164 Kč. Vymáhána je po bývalém starostovi Ing. Miloslavu Souškovi. Vymáhána částka dosud nebyla splacena.

Právník Města tlumočil závěry dopisu Ministerstva vnitra v tom smyslu, že bývalý starosta nebyl oprávněn bez zmocnění rady města dát pokyn k podání žaloby. Náklady, které na základě tohoto neoprávněného pokynu vznikly městu Vysokému Mýtu, lze tedy charakterizovat jako městu způsobenou újmu a měly by být vymáhány.

 

Dohodou skončil pracovní poměr tajemníka Města Nádvorníka

Již bylo vypsáno výběrové řízení na tuto pozici, více ZDE

 

(nam)

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.