KDU-ČSL: Bez zbytečných řečí

KDU

BEZ ZBYTEČNÝCH ŘEČÍ

 

Stejně jako v předchozích komunálních volbách se i nyní uchází o Vaši podporu silný tým – jde o osvědčené osobnosti i nové a mladé kandidáty. Někteří z nás již mají zkušenosti z práce pro veřejnost, další prokázali ve svých firmách nebo zaměstnáních a společenských aktivitách, že zvládají tvořit hodnoty a kreativně řešit problémy.

 

BEZ ZBYTEČNÝCH ŘEČÍ máme za to, že …

základem je: DOBRÝ územní plán a DOBRÁ strategie rozvoje města

úspěch je tam, kde: se vždy najde společná řeč a vůle k řešení problémů

spokojeně se žije tam, kde: je bezpečně a čisto

dobrý hospodář je ten, kdo: se řádně stará o svůj majetek a nežije na dluh

bohatství je: naše společná minulost, na které lze stavět budoucnost

… to není program, to je samozřejmost

 

V následujícím programovém období let 2014 – 2020 je pro ČR připraveno z fondů EU 23,8 mld. euro. Část těchto peněz může být směřována i do Vysokého Mýta. Proto hned po volbách zasedneme s Vámi občany k jednomu stolu. Společně si řekneme, co nám nejvíce chybí, společně stanovíme hlavní cíle, společně nadefinujeme program rozvoje města. Vypracujeme konkrétní projekty, na které získáme co nejvíce prostředků z evropských zdrojů.

 

NAŠE VIZE o rozvoji města

stavební připravenost území; vytvoření podmínek pro kontrolovaný růst města formou kultivovaných

městských čtvrtí Za Pivovarem, Bučkův kopec, Mlýnský potok

• jednotná průmyslová zóna na východním okraji města připravená ve spolupráci se Státní agenturou pro

podporu investic a podnikání; průmyslová zóna není pouze plocha vyznačená v územním plánu

• aktivní prezentace Vysokého Mýta jako vhodného místa k investování vzhledem k poloze a průmyslové

tradici města; Vysoké Mýto potřebuje pestrou škálu zaměstnavatelů

• zelený kruh; řetězením a propojováním konkrétních ploch vytvořit relaxační „zelený kruh“ kolem města;

vzhledem k plánované výstavbě R35 a přivaděče prosadit propustnost těchto bariér pro chodce a cyklisty

ve fázích projektové přípravy

• ruku v ruce s koncepcí zeleně posilovat rekreační a relaxační funkci např. v lokalitách pod Vinicemi,

Na Vrchách, Postulánek (inline dráha, cyklo dráha, lavičky, místa pro vycházky)

• oprava náměstí Vaňorného okolo chrámu svatého Vavřince; celková oprava, jednotný styl a smysluplné

využití prostoru od náměstí T.G. Masaryka po Dům seniorů (prostor za supermarketem Albert směr

Družba)

• výrazné zlepšení vybavenosti školských zařízení (od generálních oprav interiérů až po nákup moderního

nábytku)

• síť volně přístupných sportovišť ve městě (skatepark, streetbasketbal, fotbálek…)

podpora začínajících podnikatelů formou tzv. podnikatelského inkubátoru – objekty se sníženým nájmem pro začínající podnikatele atd.

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.