Malá inventura rok po komunálních volbách – pohled občana města

Je to právě rok od voleb, ve kterých jsme zvolili nové zastupitele města. Uplynula tedy již čtvrtina volebního období. Po brutálně autoritativním a neprůhledně rozhodujícím starostovi nastoupila nakonec před rokem nová koalice a nový starosta. Vkládal jsem (a nejen já) do nového vedení naděje na změnu způsobu vedení města, na otevřenější a vstřícnější přístup k občanům města.

 

Co se mi v průběhu roku od voleb líbilo, co hodnotím kladně:

V první polovině letošního roku proběhlo několik veřejných jednání s občany města. Jednak k některým plánovaným přestavbám ve městě – k úpravám náměstí Vaňorného, k novému parku za pivovarem a k řešení prostoru v bývalých kasárnách okolo supermarketu Albert. Všechna tato jednání řídili velmi dobře a profesionálně pánové z nadace Partnerství, kteří pak také podněty občanů pro řešitele zpracovali. Myslím si, že všichni zúčastnění měli dobrý pocit z toho, jak jednání probíhalo a že se na něm objevily velmi zajímavé nápady, které možná budou realizovány.

Proběhlo také jednání pro veřejnost o „otevřenosti radnice“. Zastupitel Jan Lipavský velmi pěkně shrnul možnosti, požadavky a postupy pro větší otevřenost radnice pro veřejnost. Uvedl také příklady z jiných radnic, kde jsou v otevřenosti dále než radnice u nás. K procesu otevřenosti je třeba nejprve zpracovat „koncepci otevřenosti“, která stanoví, jaké konkrétní kroky se postupně budou dělat včetně jejich termínů.

Před prázdninami ještě proběhlo veřejné jednání k vydávání městských periodik – u nás jde o Vysokomýtský zpravodaj. Exposlanec parlamentu Oldřich Kužílek, který se problémy místních novin dlouhodobě zabývá a inicioval k tomu změny zákonů, shrnul obecné problémy a také požadavky, které jsou nyní v tiskovém zákoně. Celkově z tohoto jednání vyplynulo, že je nutné u Vysokomýtského zpravodaje provést změny, aby se zlepšila jeho úroveň a byl dodržován tiskový zákon.

Neumím si představit, že by všechna tato veřejná jednání proběhla v minulém období za starosty Souška.

 

Co se mi v průběhu roku od voleb nelíbilo, co hodnotím záporně:

Bohužel výše uvedených veřejných jednání se zúčastnilo jen málo zvolených zastupitelů města. Většinou se jich nezúčastnila ani místostarostka Kejzlarová a místostarosta Baťa zase většinou nevydržel do konce jednání. Že se jen výjimečně zúčastnil někdo z opozice, to mě nepřekvapuje. Celkově z toho mám dojem, že většinu zastupitelů vlastně názory veřejnosti nezajímají.

K „otevřenosti radnice“ zatím žádná koncepce konkrétních kroků a jejich termínů zpracována není ani se na ni (pokud vím) nepracuje a vedení města na to nijak netlačí. Myslím si proto, že „otevřenost“ na radnici jaksi vyšumí.

Nevidím zatím žádnou velkou změnu v tom, jak se připravují a schvalují investiční akce ve městě. Ve městech „21. století“ (např. Litomyšl ale i Chrudim atd…), která jsou pro turisty přitažlivá a můžou se chlubit i pěknými novými stavbami, pracuje již na všech záměrech architekt (často i několik). Třeba v Litomyšli nedávno už studenti architektury předváděli své studie na využití prostoru silnice I/35 ve městě po vybudování R35 a obchvatu města. Takových akcí se u nás zatím rozhodně „bát“ nemusíme. U nás stavby nyní schvaluje „nový“ orgán tzv. „Město“ tj. starosta, místostarosta a místostarostka – např. ve VM zpravodaji bezvýhradně schvalují zbourání Tomáškovy cihelny a investici IVECA v podobě parkoviště pro 650 aut místo ní. Zřejmě tedy bezvýhradně podporují i ucpání města auty při střídání směn okolo 2. hodiny odpoledne. Aby bylo naše město pěkné, tak je zřejmé, že veškeré investice musí řešit a schvalovat s místními politiky také městský architekt a musí se k nim vyjádřit i obyvatelé, zejména ti, co bydlí v okolí. Pokud stavební změny ve městě budou řešit a schvalovat jen místní politici, je jasné, že budeme mít další „nádherné“ Betonky a žádné pěkné botanické zahrady. To se týká i řešení jednotlivých ulic, dětských hřišť a dalších „malých“ akcí – musí zapadat do celkové architektonické koncepce města. Hlas architekta města na naší radnici vedení většinou vůbec nebere v úvahu a sám architekt ho nijak neprosazuje. A nejlepší a často velmi zajímavé a neobvyklé řešení městského prostoru může zajistit jen otevřená architektonická soutěž.

Nezdá se mi také správné chování vedení města vůči firmě IVECO a obráceně. IVECO je největší zaměstnavatel ve městě a okolí a nejde mi o to, dělat mu problémy. Protože však jeho stavby (investice) můžou velmi ovlivnit i celé město (viz záměr velkého nového parkoviště), nemůže ani při své dominantnosti jen samo určovat, jak třeba tyto stavby budou vypadat nebo kde budou umístěny. Není správné, že IVECO, když připravuje své stavební záměry, vůbec to nejprve ve městě neprojedná. Město dostane již zpracované projekty a já sleduji, že IVECO očekává, že budou bez připomínek a ihned schváleny. Populistické vedení našeho města toto očekávání plní velmi dobře. Možná je to i proto, že vedení města neví, jak má naše město vypadat nebo mu to je jedno. Např. při právě probíhajícím územním řízení k rozšíření závodu IVECO nemá nyní město jedinou připomínku nebo požadavek!

Jako poslední chci ještě zmínit situaci kolem Vysokomýtského zpravodaje. Veřejné jednání s p. Kužílkem potvrdilo nejen můj názor, že Vysokomýtský zpravodaj je třeba dělat lépe na vyšší a profesionální úrovni a že to nemusí stát žádné velké finance navíc. Diskuze k dění ve městě musí být vyváženější a může být kultivovanější. O dění ve městě (ne jen o kulturních akcích !) musí Město podle tiskového zákona informovat veřejnost. Během besedy se ozvalo několik občanů, kteří nechtějí, aby na stránkách Zpravodaje byly zveřejňovány různé kontroverzní názory k dění ve městě. Je zajímavé, že se jedná hlavně o příznivce bývalého starosty. Podle mého názoru to ale jistě nechce většina čtenářů Zpravodaje. Svobodná diskuze a střetávání různých názorů je jeden ze základních kamenů demokracie. Ti, kteří nechtějí slyšet jiné názory, než mají oni, tedy popírají základní princip demokracie a na to nemůže vedení města přistupovat. Diskuze musí být vyvážená a kultivovaná a redakce je podle tiskového zákona (§ 4a) povinna sama vyhledávat a předkládat čtenářům alternatívní (tedy protichůdné) názory vedle sebe. To se v současné době neděje, zákon není dodržován! Současná redakce nedodržuje tiskový zákon dlouhodobě. Dodržování zákona však není na libovůli vedení města, v právním státě se zákony musí dodržovat !!

 

Pokud bych měl nyní hlasovat, zda mají moji zvolení kolegové podporovat koalici, tedy o setrvání v koalici, můžu to udělat jen za těchto podmínek:

  • vedení města v brzké době zpracuje a koalice schválí „koncepci otevřenosti radnice“ s konkrétními termíny řešení
  • přípravu a schvalování stavebních akcí ve městě nebudou provádět jen místní politici (vedení města) ale budou se na něm účastnit i odborníci (městský architekt a v otevřených soutěžích i další) a návrhy na řešení budou na veřejných jednáních projednávány s občany – to se týká i akcí fy IVECO
  • při vydávání Vysokomýtského zpravodaje bude důsledně dodržován tiskový zákon

 

 

Tyto věci jsou z mého hlediska důležité a bez těchto podmínek nemůžu hlasovat pro setrvání v koalici.

 

Vyzývám i další občany města – zveřejněte i Vy svoji inventuru rok po volbách ve městě!

 

Martin Šafr – občan města

Vysoké Mýto, 11.11.2015

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.