Téma: Otevřená radnice

Fotografie0467Pojmem „OTEVŘENÁ RADNICE“ bývá zpravidla nazývána myšlenka vytvořit zcela objektivní a průhledný obraz o práci zastupitelstva.

Občané, kteří mají zájem, mohou získat mnoho informací o činnosti vedení města díky internetu. Snahou je, aby tyto informace byly ještě průkaznější, jednodušší a dostupnější. Součástí otevřené radnice je např. snaha vytvořit průhledný způsob zadávání veřejných zakázek, aby občané a firmy měli co nejméně důvodů pochybovat o čistotě vydávání veřejných prostředků.

Nejlepší cestou k dobrému životu v obci je co nejširší informovanost a spolupráce skutečně otevřené radnice a aktivních obyvatel. Velmi zajímavá jsou sdělení starostů a zastupitelů z obcí, kde už jsou veřejně přístupné např. všechny smlouvy, účty, faktury, projekty, výsledky výběrových řízení, plánované akce, ale i pracovní programy starostů. Pochvalují si, že se jim pracuje daleko lépe, když všichni zájemci mají přístup k informacím, které potřebují a které si mohou sami vyhledat. Šetří to čas zastupitelům a práci úředníkům. Navíc se zlepšuje spolupráce radnice s obyvateli, spolky a sdruženími, i celková atmosféra v obci. Samozřejmě některým lidem se to nelíbí, ale těch je minimum.

Ve Vysokém Mýtě je za otevřenou radnici vydáváno přízemí úřadu s vybouranými příčkami a tiskové zprávy o projektech ideálně bez dokumentace…

 

Video z odborné konference Otvírejme radnice konané 8.2. 2014 na VŠE v Praze:

http://test.mediawork.cz/otevrene/archiv.html

http://www.otevrenaspolecnost.cz/images/konference_VSE-FOM_pozvanka.pdf

Základní sdělení asi nejlépe pojmenoval starosta Černošic, který s kolegy nejdříve 4 roky jako běžný zastupitel pracoval, zajímal se a komunikoval, dokonce vydávali časopis, aby při posledních volbách dostali přes 50% hlasů. Nyní téměř všechny informace od těch běžných sdělení přes všechna výběrová řízení, smlouvy, celé projektové dokumentace až po platy (tedy jen některých) a transparentní účty dávají na internet, i jinak informují občany (viz reportáž ČT níže). Rozšířili úřední hodiny, ale paradoxně na radnici dnes chodí méně lidí, protože mají všechno na dosah v počítači v obýváku.                                                                                                                                                             Velice si pochvaloval, jak dobře se mu v takovém prostředí pracuje!

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/261631-otevrene-radnice-zpruhledni-sve-hospodareni/

 

Otvírejme radnice

Otevřená společnost byla partnerem odborné konference Otvírejme radnice, kterou 8.2. 2014 pořádal Fond Otakara Motejla a VŠE. Konference měla za cíl poskytnout odborné zázemí a zkušenosti pro aktivity, týkající se zprůhlednění místní politiky, využitelné (nejen) v (a po) komunálních volbách 2014.

http://www.otevrenaspolecnost.cz/cz/o-nas/novinky/702-otvirejme-radnice

 

Video od sousedů z Litomyšle – Záznam z kulatého stolu o zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování:

https://www.youtube.com/watch?v=cz0wMKP2t_4

 

Určení rolí v participativních procesech na stránkách Ministerstva vnitra (participace nemění role v zastupitelské demokracii a návrhovém procesu, ale pomáhá v nich udržet pořádek tím, že se občanů ptá v pravý čas na potřebné vstupy):

http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-architekti-a-verejna-sprava-urceni-roli-v-participativnich-procesech.aspx

 

(nam)

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.