BOTANKA, nebo BETONKA?!

DSC00065Mohlo to být místo nejen procházek, ale i relaxace, setkávání, poučení, her, odpočinku…

Mílovými kroky se blíží den, kdy se začne budovat Stezka botanickou zahradou. Už ne inline, ani cyklostezka, jak se zpočátku prezentovalo. Prostě „Stezka“ vedoucí z parkoviště pod restaurací Na bráně na parkoviště pod kostelem Církve husitské.
Minulé zastupitelstvo dotáhlo téměř až k realizaci projekt „Revitalizace botanické zahrady“. Z různých důvodů se již nemělo jednat o klasickou botanickou zahradu, spíše park s dětským hřištěm a jiným vybavením. Projektová dokumentace byla dílem renomovaného zahradního architekta Zdeňka Sendlera. Zapadala do zamýšlené koncepce zeleně, která by obklopovala historický střed našeho města.

Odhadovaných cca 15 mil. Kč nákladů se zdálo novému vedení města příliš mnoho.

V roce 2012 byl projekt omezen pouze na stezku a zadán specialistům na mostní konstrukce a dopravní stavby. Cena stavby postupně významně vzrostla. Z necelého 1 miliónu až na konečných překvapivých 15,3 miliónů Kč.
Přestože se jedná o jednu akci, je rozdělena do tří etap. Začněme tzv. třetí etapou. Tou je zpevnění prudkého a zchátralého svahu nad ramenem Loučné, tzv. Mlýnským potokem a úprava zeleně na tomto svahu. To je potřebné a nutné, jinak svah sjede do Loučné. A zeleň je třeba zkultivovat a doplnit. Cena? Zhruba 2,4 mil. Kč. Město požádalo o dotaci, takže by mělo zaplatit ze svého rozpočtu přibližně 0,6 mil. Kč. To je chvályhodné.
Zbývají 1. a 2. etapa. První z nich je část Stezky o délce 291 metrů. Cena? 4,6 mil. Kč, tedy v přepočtu 15 mil. za 1 km. Druhá etapa je podstatně dražší, 140 metrů Stezky má stát 8,3 mil. Kč, tedy za 1 km to je 59 mil. Kč!  Dotace? Nejsou! Pokud kalkulačka počítá dobře, pak město zaplatí 12,9 mil. Kč za celkem 431 metrů asfaltové cesty v bývalé botanické zahradě. V přepočtu 30 mil. Kč za 1 km. Je to hodně? Je to málo? Je to tak akorát?

Pro srovnání: kritizovaná (pro vysokou cenu) cyklostezka Rokytka v Praze stála  44 mil. Kč za 1 km.

Nebo to je všechno jinak?
Co tomu říkáte? Není potřebná klidná, podnětná a otevřená debata odborníků, zastupitelů i zvídavých obyvatelů města? Byť na poslední chvíli, ale přece jen dřív, nežli se začne budovat? Nežli začneme utrácet naše společné milióny? Vždyť nejde o prestiž jednotlivce či jednotlivců, ale o naše město a náš život v něm.

(nam)

 

Nesrovnalosti ohledně ceny akce viz odpověď na dotaz ohledně plánovaných investičních akcí z konce loňského roku:

 

http://urad.vysoke-myto.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1341:odpovdi-na-adosti&catid=209:povinne-informace :

 

Datum podání: 25. 1. 2013
Způsob podání žádosti: datová schránka

 

Odpověď:

Botanická zahrada – komunikace

Jedná se o vybudování stezky botanickou zahradou, která bude navazovat na stávající chodník v ulici Vladislavova a bude končit v prostoru stávajícího parkoviště naproti sídla společnosti Vodovody a kanalizace v ulici Čelakovská v délce cca 0,450 km. Budou odstraněny stávající poškozené silniční panely, budou provedeny nové podkladní vrstvy a stezka bude provedena s živičným krytem, úprava si vyžádá vybudování nové opěrné zdi a opravy stávající v části stezky, přeložky inž. sítí, kácení několika stromů a zpevnění stávajícího svahu nad řekou v části stez ky. Stezka bude sloužit pro pěší a pro bruslení na kolečkových bruslích.

V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro územní řízení. Předpokládaná rozpočtová částka akce je do 0,9 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 10/2013 a termín realizace 11-12/2013.

….

Datum poskytnutí informace: 8. 2. 2013
Způsob poskytnutí informace: datová schránka

 

 

Datum podání: 20. 12. 2013
Způsob podání žádosti: datová schránka

 

Odpověď:

Na vaši žádost vám sdělujeme následující informace.

Botanická zahrada – komunikace

Jedná se o vybudování stezky botanickou zahradou, která bude navazovat na stávající chodník v ulici Vladislavova a bude končit v prostoru stávajícího parkoviště naproti sídla společnosti Vodovody a kanalizace v ulici Čelakovská v délce cca 0,450 km. Budou odstraněny stávající poškozené silniční panely, budou provedeny nové podkladní vrstvy a stezka bude provedena s živičným krytem, úprava si vyžádá vybudování nové opěrné zdi a opravy stávající v části stezky, přeložky inženýrských sítí, kácení několika stromů a zpevnění stávajícího svahu nad řeko u v části stezky. Stezka bude sloužit pro pěší a pro bruslení na kolečkových bruslích.

Projektová dokumentace je rozdělena na 2. etapy. V současné době je vyhotovena projektová dokumentace pro stavební povolení a byla podána žádost o vydání stavebního povolení na 1. etapu, která se dotýká realizace části od schodiště z náměstí k ulici Čelakovského, včetně úpravy parkoviště. Projektová dokumentace pro stavební povolení na 2. etapu bude dokončena v 05/2014.

Předpokládaná rozpočtová částka na realizaci 1. etapy akce je do 4,7 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 02/2014 a termín realizace 03-10/2014.

Předpokládaná rozpočtová částka na realizaci 2. etapy akce je do 4,0 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 06/2014 a termín realizace 07-12/2014.

….

Vyřizující: Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 3. 1. 2014
Způsob poskytnutí informace: datová schránka

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.