Analýza Vysokomýtského zpravodaje

VM Zpravodaj ObalkaOživení o.s. zpracovalo analýzu (viz níže) dvou čísel Vysokomýtského zpravodaje (č.1/2017 a 2/2017)

Pracovníci spolku Oživení se touto problematikou dlouhodobě zabývají, byli jedněmi z iniciátorů novely tiskového zákona v r. 2013 a jsou akreditováni Ministerstvem vnitra provádět konzultace a školení k novelizovanému tiskovému zákonu (TZ) a k tvorbě místních periodik vydávaných za veřejné peníze.

Závěry:

Nulové zastoupení alternativních sdělení v rámci politické plochy: v analyzovaných číslech nebyla zaznamenána žádná polemika vůči činnosti samosprávy, jeho úřadu nebo jeho reprezentantům. Politická plocha se skládala z „apoliticky“ laděné formy obsahu, která prakticky neobsahovala žádné hodnotící soudy o místní politice ať již pozitivní, nebo negativní (leden 2017), nebo bylo o činnosti úřadu a politického vedení referováno výhradně pozitivně (únor 2017). V případě opakované absence alternativních sdělení na činnost samosprávy může docházet k porušování zákonné povinnosti vydavatele (§4a TZ) poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku.

Velmi nízký podíl politické plochy: analyzovaná čísla byla málo informačně přínosná pro občany z hlediska informování o činnosti orgánů a úřadu samosprávy a jeho představitelů (zastupitelé, starosta, členové rady, úředníci)………

Objektivnější hodnocení by představovala analýza alespoň pěti po sobě jdoucích čísel.

 

Portál hlasnatrouba.cz cílí na problém zneužívání vydávání periodik místními samosprávami na samoúčelnou propagaci politického vedení samospráv namísto účelného a objektivního informování občanů o místních záležitostech, problémech a plánech místní politiky.

Co jsou radniční periodika?

Tímto termínem označujeme periodické tiskoviny vydávané územně samosprávnými celky (kraj, město, obec), které informují o místních záležitostech za veřejné peníze a pod autoritou veřejné správy. Mají tedy jednoznačně znaky veřejnoprávních médií, jako to známe např. u České televize nebo Českého rozhlasu.

Proč jsou radniční periodika problém?

Protože jsou vydávány za veřejné peníze a pod veřejnou autoritou, ale přitom jejich obsah bývá cenzurován ve prospěch aktuálního vedení samosprávy, která má vydávání periodika na starost.

První průzkum radničních periodik ukázal, že jejich cenzura místními politiky a úředníky byla skutečně masivní a místo toho, aby toto médium přinášelo objektivní a názorově vyvážené informace o místních záležitostech, slouží spíše jako hlásná trouba pro skrytou politickou kampaň vedení samosprávy a očerňování opozice. Tím dochází nejen k nelegálnímu financování permanentní politické kampaně, ale také k narušování rovné politické soutěže místních politických uskupení.

Vysokomýtský zpravodaj: leden 2017

Číslo leden 2017, periodika Vysokomýtský zpravodaj přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse téměř zcela chybí. O místní politice referuje minimálně, informace o budoucích rozhodnutích se prakticky nevyskytují, skoro všechny články o aktivitách radnice mají své autory, zmiňuje vedení radnice v relativně rozumné míře a zařazuje fotky představitele radnice v rozumné míře.

Vysokomýtský zpravodaj: únor 2017

Číslo únor 2017, periodika Vysokomýtský zpravodaj přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse téměř zcela chybí. O místní politice referuje minimálně, informace o budoucích rozhodnutích obsahuje, ale málo, skoro všechny články o aktivitách radnice mají své autory, propaguje vedení radnice abnormálně často a zařazuje fotky představitele radnice v rozumné míře.

Vysokomýtský zpravodaj: ZDE

 

VM Zpravodaj Obalka_2_2017

Podobné články

Přidat názor

Váš email nebude zveřejněn *

ověřovací kód * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.

NAŠÍM CÍLEM JE POKUSIT SE SPOLUVYTVÁŘET VIZI,
JAK BY MĚLO NAŠE MĚSTO VYPADAT V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.